Certifikáty | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 499 420 401
info@cep-rra.cz
 
 
Projektové a konzultační centrum
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Certifikáty

"Jsme profesionálové v oblasti projektového řízení"

Certifikace projektového řízení v organizacích

Na přelomu roku 2012/2013 naše společnost úspěšně absolvovala proces Certifikace projektového řízení v organizacích v souladu s certifikačním rámcem Národního certifikačního a akreditačního orgánu SPŘ.

certifikat Společnost pro projektové řízení ČRCertifikát stupně C - Efektvní projektové řízení Certifikát stupně C - Efektvní projektové řízení


Řízení projektů dle normy ČSN ISO 10006:2003

V roce 2010 byl ve společnosti zaveden management řízení projektů dle normy ČSN ISO 10006:2003. Tento certifikát je osvědčením o managementu služeb jakosti projektů uplatňovaných v organizaci při komplexním zajištěním a realizaci projektového řízení, regionálního rozvoje, dotačního managementu a veřejných zakázek.

Systém kvality dle normy ČSN ISO 9001:2008

Ve společnosti je od roku 2010 aplikován systém kvality ISO 9001:2008. Tento certifikát je osvědčením o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu s normou ČSN ISO 90001:2008 při komplexním zajištěním a realizaci projektového řízení, regionálního rozvoje, dotačního managementu a veřejných zakázek.

Certifikovaní projektoví manažeři CEP

Zárukou kvalitních služeb jsou certifikovaní projektoví manažeři Centra evropského projektování dle IPMA – Intenational Project Management Association.
Zaměstnanci jsou soustavně vzděláváni v oblasti projektového řízení a postupně certifikováni Společností pro projektové řízení, která je členem mezinárodní společnosti International Project Management Association (IPMA).

  • mezinárodně uznávaný certifikát kvalifikace a způsobilosti projektových manažerů
  • profesní kvalifikovanost a způsobilost projektových manažerů
  • garance špičkových profesionálních služeb v rámci řízení projektu

V současné době jsou projektoví manažeři držiteli certifikátů:
„C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C, Certified Project Manager)
„D“ – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D, Certified Project Management Associate)


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) www.cenakhk.cz Profil zadavatele - CEP a.s. Regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ