Dotace - Dotační management | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Dotační management

Nabízíme poradenské, organizační a expertní služby spojené s přípravou, realizací a monitorováním investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z fondů EU, národních či jiných dotačních a grantových zdrojů. Našimi klienty jsou zástupci soukromého i veřejného sektoru. Pomůžeme Vám s přípravou a realizací mezinárodních projektů získáním dotace nebo grantu na jejich financování.

Dotační poradenství a vyhledání dotace

 • bezplatně zkonzultujeme Váš projektový záměr
 • zjistíme vhodné dotační tituly a doporučíme Vám vhodný zdroj financování
 • doporučíme vhodnou úpravu či doplnění projektu
 • budeme pro Vás monitorovat vhodné dotace a výzvy

Příprava žádosti o dotaci

 • připravíme kompletní žádost o poskytnutí dotace
 • zpracujeme požadované přílohy
 • žádost konzultujeme s poskytovatelem dotace
 • garance přijatelnosti a formální správnosti
 • vypořádáme za Vás připomínky poskytovatele dotace

Řízení projektu

 • úvodní schůzka projektového týmu
 • zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • konzultace změn, oznámení o změnách projektu
 • sledování naplňování indikátorů projektu, harmonogramu, rozpočtu, způsobilých výdajů
 • vedení dokumentace projektu

Udržitelnost projektu

 • zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu
 • konzultace změn ve fázi udržitelnosti
 • účast při kontrolách projektu, vypořádání připomínek


Najdeme pro Váš projekt dotaci

Zkonzultujeme Váš projektový záměr a vyhledáme možné dotační tituly vhodné pro jeho financování. Budeme pro Vás monitorovat vhodné výzvy pro předložení žádosti o dotaci.

Zajistíme kompletní zpracování žádosti

Zpracujeme pro Vás nejenom vlastní žádost o dotaci, ale i další povinné přílohy, jako např. studii ekonomického hodnocení projektu (Feasibility study), analýzu nákladů a přínosů (CBA), projektový záměr. Vy jenom žádost podepíšete.

Ručíme za administrativní správnost

Odpovídáme za formální správnost podané žádosti. Při podání žádosti o dotaci ručíme za to, že nebudou chybět žádné přílohy a žádost bude obsahovat všechny požadované informace. Případné nedostatky bezplatně odstraníme. Projekty vždy konzultujeme s poskytovatelem dotace.

Maximalizujeme bodový zisk projektu

Při zpracování žádosti se snažíme maximalizovat bodové hodnocení projektu, doporučujeme opatření, která mohou zlepšit bodování projektu. Projekty vždy konzultujeme s poskytovatelem dotace.

Neplatíte žádné „Success fee“

Platíte pouze za skutečně odvedenou práci. To je fér.

Zbavíme Vás administrativy

Ztrácíte se ve složitých podmínkách a příručkách dotačních programů? Nemáte čas vyplňovat monitorovací zprávy, žádosti o platbu, oznámení o změnách, soupisky dokladů? Zbavíme Vás všech těchto nepříjemných a čas zabírajících činností. Převezmeme kompletní administraci dotace a komunikaci s poskytovatelem dotace. Vám zůstane čas pro užitečnější činnosti.


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ