Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Aktuality
 • 5.02.2019
  Únor 2019 přinesl nové výzvy OPŽP
  Byly vyhlášeny následující výzvy v rámci OPŽP:   118. výzva – 3.3
 • 5.02.2019
  OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu na podporu dětských skupin a na podporu rovnosti žen a mužů
  OPZ vyhlásil následující výzvy.   Výzva č. 81 - Soutěžní projekty na
 • 5.02.2019
  Otevřen nový dotační program v rámci OPPIK
  Byl otevřen nový dotační program v rámci OPPIK.   Dotační program: PROOF

Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

OPZ a jeho nové výzvy

OPZ vyhlásil dvě nové výzvy:

 

Výzva č. 03_16_059 - Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže

Podporované aktivity:

Projekt bude realizován prostřednictvím 3 projektových fází:

-          přípravná fáze

-          zahraniční stáž

-          následná fáze

 

V rámci přípravné fáze jsou povinnými aktivitami:

- diagnostika, individuální  pohovory  a  poradenství: výstupem  je Profil  účastníka projektu  mezinárodní  mobility  pro  znevýhodněnou  mládež,  který  bude  předložen vyhlašovateli výzvy v nejbližší předkládané zprávě o realizaci;

- jazyková příprava;

- multikulturní trénink;

- školení finanční gramotnosti.

 

V rámci fáze zahraniční stáž jsou povinnými aktivitami:

- odborná praxe: v popisu klíčové aktivity bude uvedena cílová destinace stáže – země EU, popř.  ESVO, ve kterých bude zahraniční stáž pro cílovou skupinu probíhat.

Během zahraniční stáže bude pro cílovou skupinu zajištěn stálý doprovod pro každý běh, spočívající v trvalé přítomnosti minimálně 1 osoby z organizace příjemce nebo českého partnera, se znalostí českého jazyka a jazyka cílové země, anebo anglického jazyka;

- průběžné poradenství a péče o účastníky stáže;

- doprovodné motivační a integrační aktivity.

 

V rámci následné fáze jsou povinnými aktivitami:

- individuální poradenství a koučink;

- podpora při hledání zaměstnání.

 

Oprávnění žadatelé:

Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden

Agentury práce

NNO

Kraje a obce a jimi zřizované organizace

 

Termíny pro příjem žádostío podporu: 30. 11. 2018 – 31. 1. 2019

Celková alokace: 55 mil. Kč

 

 

Výzva č. 03_17_083 - Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Podporované aktivity:

- analýza stávajících služeb, analýza systému poskytování služeb

- analýza potřeb cílové skupiny (stávající či nové), analýza potřeb přímých pracovníků služby

a dalších relevantních aktérů

- vývoj a pilotní testování úpravy služeb

- vývoj a pilotní testování nové služby

- rozšíření služby pro nový typ klientů (klienty s odlišnými problémy a potřebami)

- vyhodnocení fungování služby a jejího přínosu pro cílovou skupinu (evaluace)

- rozvoj evaluačních aktivit organizace, vzdělávání v oblasti evaluace organizace, podpora a

vzdělávání projektového týmu ve specifických znalostech a dovednostech potřebných

pro realizaci řešení

 

Oprávnění žadatelé:

NNO

obce

organizace zřizované kraji a obcemi

poskytovatelé sociálních služeb

 

Termíny pro příjem žádostío podporu: 31. 1. – 30. 9. 2019

Celková alokace: 50 mil. Kč

 

------------

V případě zájmu o konzultaci, kontaktujte naši projektovou manažerku:

Ing. Miluše Doležalová

dolezalova@cep-rra.cz

602 379 287

staz    Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ