Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Aktuality
 • 3.12.2018
  OPZ vyhlásil výzvu Housing First
  OPZ vyhlásil výzvu č. 108 - Podpora programu Housing First (Bydlení především)   Podporované
 • 3.12.2018
  Nový výzvy OP VVV pro vysoké školy
  V rámci OP VVV byly otevřeny nové výzvy pro VŠ:   02_18_056 – ESF výzva
 • 3.12.2018
  MMR vyhlásilo nové výzvy v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+
  MMR vyhlásilo nové výzvy v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+   podprogram:

Kontakt: 499 420 401
info@cep-rra.cz
 
 
Projektové a konzultační centrum
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Nový výzvy OP VVV pro vysoké školy

V rámci OP VVV byly otevřeny nové výzvy pro VŠ:

 

02_18_056 – ESF výzva pro vysoké školy II

Podporované aktivity:

1. zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy,

2. tvorbu nových a/nebo úpravu obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby praxe,

3. posílení internacionalizace,

4. rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce,

5. zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb,

6. zvýšení zájmu o studium na VŠ, adaptaci nových studentů pro studium na vysoké škole a usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.

 

Příjemci podpory:

Vysoké školy

 

Příjem žádostí:

28.11.2018 - 29.3.2019

 

Celková alokace:

1 mld. Kč

 

02_18_057 – ERDF výzva pro vysoké školy II

Podporované aktivity:

1. infrastrukturní zajištění výuky,

2. zpřístupnění vysokoškolského prostředí,

3. informační zdroje pro výuku.

 

Příjemci podpory:

Vysoké školy

 

Příjem žádostí:

28.11.2018 - 29.3.2019

 

Celková alokace:

1,5 mld. Kč

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě zájmu o konzultaci, kontaktujte naši projektovou manažerku:

Ing. Miluše Doležalová

602 379 287

dolezalova@cep-rra.cz

vzdelavani    Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) www.cenakhk.cz Profil zadavatele - CEP a.s. Regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ