Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Aktuality
 • 11.06.2019
  Volná pozice - hledáme Projektového manažera/ku
  Charakteristika pracovní činnosti: Konzultace projektových záměrů včetně
 • 5.02.2019
  Únor 2019 přinesl nové výzvy OPŽP
  Byly vyhlášeny následující výzvy v rámci OPŽP:   118. výzva – 3.3
 • 5.02.2019
  OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu na podporu dětských skupin a na podporu rovnosti žen a mužů
  OPZ vyhlásil následující výzvy.   Výzva č. 81 - Soutěžní projekty na

Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Nový výzvy OP VVV zaměřené na výzkumné infrastruktury

V rámci OP VVV byly otevřeny nové výzvy:

 

02_18_046 – Výzkumné infrastruktury II

 

Podporované aktivity:

Povinné aktivity:

1. Řízení projektu - popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část více viz kapitola 5.2.4.

Žadatel v žádosti o podporu, případně v relevantních přílohách, popíše, jak bude zajištěno řízení projektu, včetně realizačního týmu, tj. administrativního i odborného týmu.

2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice  - materiálně a technicky modernizovat velké výzkumné infrastruktury. V této aktivitě je možné realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah) a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy. 

Volitelná aktivita:

3. In-kind příspěvek - dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie.

 

Příjemci podpory:

- organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,

- veřejné vysoké školy,

- výzkumné organizace,

- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,

- ostatní subjekty

 

Příjem žádostí:

18.12.2018 - 31.5.2019

 

Celková alokace:

1,9 mld. Kč

 

02_18_072 – Výzkumné e-infrastruktury

 

Podporované aktivity:

Povinné aktivity:

1. Řízení projektu - popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část více viz kapitola 5.2.4.

Žadatel v žádosti o podporu, případně v relevantních přílohách, popíše, jak bude zajištěno řízení projektu, včetně realizačního týmu, tj. administrativního i odborného týmu.

2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice - materiálně a technicky modernizovat velké výzkumné infrastruktury, konkrétně e-infrastruktury.  V této aktivitě je možné realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah) a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.

Volitelná aktivita:

3. In-kind příspěvek - dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie.

 

Příjemci podpory:

- veřejné vysoké školy,

- výzkumné organizace, 

- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,

- ostatní subjekty, vyjma OSS a PO OSS.

 

Příjem žádostí:

18.12.2018 - 31.5.2019

 

Celková alokace:

1,1 mld. Kč

 

------

V případě zájmu o konzultaci, kontaktujte naši projektovou manažerku:

Ing. Miluše Doležalová

602 379 287

dolezalova@cep-rra.cz

vyzkum    Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ