Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Aktuality
 • 11.06.2019
  Volná pozice - hledáme Projektového manažera/ku
  Charakteristika pracovní činnosti: Konzultace projektových záměrů včetně
 • 5.02.2019
  Únor 2019 přinesl nové výzvy OPŽP
  Byly vyhlášeny následující výzvy v rámci OPŽP:   118. výzva – 3.3
 • 5.02.2019
  OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu na podporu dětských skupin a na podporu rovnosti žen a mužů
  OPZ vyhlásil následující výzvy.   Výzva č. 81 - Soutěžní projekty na

Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Nově vyhlášené výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí

V rámci Národního programu Životní prostředí byly vyhlášeny výzvy:

 

11/2018 - Ekomobilita

Podporované aktivity:

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

- CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);

- plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;

- hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;

- elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:

 1. BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
 2. EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).

 

Příjemci podpory:

- státní příspěvkové organizace,

- veřejné výzkumné instituce,

- územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy,

- svazky obcí,

- příspěvkové organizace územních samosprávných celků,

- společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž nejvyšším orgánu mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelé z řad územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozhodovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve kterých je rozhodovací většina členů správní rady jmenována územními samosprávnými celky.

 

Příjem žádostí:

2.1. - 30.9.2019

 

Celková alokace:

100 mil. Kč

 

 

12/2018 - Ochrana ozonové vrstvy

Podporované aktivity:

Předmětem podpory jsou následující aktivity:

    2.2.A Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

    a) vybavení sběrného místa

    b) sběr regulovaných látek z vyřazených zařízení (včetně odsátí, recyklace a skladování)

    2.2.B Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

    - zneškodnění regulovaných látek, které již nemají své využití

    2.2.C Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země

    - vybavení školicích středisek pro osoby pracující, manipulující s alternativními chladivy

 

Příjemci podpory:

Oprávněnými příjemci jsou:

- u aktivit 2.2.A a 2.2.B právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (podle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění)

 

- u aktivity 2.2.C fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací nebo studijní program v oblasti chladiv

 

Příjem žádostí:

2.1. - 28.6.2019

 

Celková alokace:

30 mil. Kč

 

------

V případě zájmu o konzultaci, kontaktujte našeho projektového manažera:

Ing. Vladimír Neškudla

720 403 784

neskudla@cep-rra.cz

zeme    Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ