Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Aktuality
 • 11.06.2019
  Volná pozice - hledáme Projektového manažera/ku
  Charakteristika pracovní činnosti: Konzultace projektových záměrů včetně
 • 5.02.2019
  Únor 2019 přinesl nové výzvy OPŽP
  Byly vyhlášeny následující výzvy v rámci OPŽP:   118. výzva – 3.3
 • 5.02.2019
  OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu na podporu dětských skupin a na podporu rovnosti žen a mužů
  OPZ vyhlásil následující výzvy.   Výzva č. 81 - Soutěžní projekty na

Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Seznam novinek

Volná pozice - hledáme Projektového manažera/ku11.06.2019
Únor 2019 přinesl nové výzvy OPŽP5.02.2019
Otevřen nový dotační program v rámci OPPIK5.02.2019
OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu na podporu dětských skupin a na podporu rovnosti žen a mužů 5.02.2019
Nová výzva OP VVV na inkluzívní vzdělávání5.02.2019
Nová výzva v rámci OPŽP zaměřená na výměnu zdrojů tepla v domácnostech18.01.2019
Další nové výzvy OP Zaměstnanost18.01.2019
Nový výzvy OP VVV zaměřené na výzkumné infrastruktury30.12.2018
Nově vyhlášené výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí30.12.2018
Nový výzvy OP VVV pro střední a vyšší odborné školy12.12.2018
OPZ vyhlásil výzvu Housing First3.12.2018
Nový výzvy OP VVV pro vysoké školy3.12.2018
MMR vyhlásilo nové výzvy v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+3.12.2018
Operační program Interreg V-A Česká republika – Polsko vyhlásil novou výzvu15.11.2018
OPZ a jeho nové výzvy31.10.2018
Nově vyhlášená výzva v rámci Národního programu Životní prostředí23.10.2018
Další výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí18.10.2018
OPŽP vyhlásil další nové výzvy9.10.2018
Národní program Životní prostředí vydal dodatek k výzvě č. 12/2017 Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou27.09.2018
Nové výzvy IROP zaměřené na infrastrukturu předškolních zařízení27.09.2018
OPŽP vyhlásil nové výzvy20.09.2018
Nová výzva OP VVV20.09.2018
Nová výzva IROP zaměřená na infrastrukturu škol14.09.2018
Otevřeny nové dotační programy OPPIK14.09.2018
Vyhlášena výzva č. 89 v OPZ4.09.2018
Vyhlášeny další dvě výzvy v NP ŽP4.09.2018
Nová výzva OP VVV20.08.2018
Nové výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí20.08.2018
Další nové výzvy v rámci OPŽP3.08.2018
Slavíme další úspěchy!27.07.2018
Nová výzva na regeneraci veřejných prostranství20.07.2018
Nová výzva v OPZ18.07.2018
SFDI vyhlásilo výzvu na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy16.07.2018
Úspěšné žádosti o dotaci11.07.2018
Nové výzvy OPŽP11.07.2018
Výzvy IROP na sociální bydlení4.07.2018
Rekonstrukce autobusového nádraží v Nové Pace3.07.2018
Záchrana broumovských kostelů3.07.2018
Otevřeny nové dotační programy v rámci OPPIK30.06.2018
Ocenění naší společnosti15.06.2018
Úspěšné projekty ve výzvě OPZ5.06.2018
Vrchlabí bude mít novou cyklostezku30.05.2018
Nové výzvy IROP cílené na sociální služby28.05.2018
Úspěšná mezinárodní certifikace IPMA28.05.2018
Úspěšný projekt města Žacléř17.05.2018
Podpořené projekty "Dětské skupiny"14.05.2018
Podpořené projekty "Územní plány"5.05.2018
Nové výzvy OPPIK týkající se úspory energie v SZT a obnovitelných zdrojů energie2.05.2018
Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce1.05.2018
Výzvy na protipovodňová opatření16.04.2018
Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech3.04.2018
Výzva OP VVV zaměřená na mobilitu výzkumných pracovníků15.03.2018
Aktuální výzvy v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko15.03.2018
Výzvy OPZ připravující ÚSC na inovace ve veřejné správě15.03.2018
Nové výzvy na Sociální bydlení8.03.2018
Nové výzvy v rámci OPŽP1.03.2018
Šablony pro MŠ a ZŠ22.02.2018
Výzva na Technologie16.02.2018
Školení veřejných zakázek pro MAS Pardubicka12.02.2018
Úspěšné žádosti na kompostéry9.02.2018
Nový obchodní zástupce CEP6.02.2018
Nové výzvy na podporu životního prostředí1.02.2018
Křest nové cisternové automobilové stříkačky TATRA v Lovčicích29.01.2018
Energetické úspory v bytových domech III26.01.2018
Úspěšné projekty v sociální oblasti4.01.2018
Sociální inovace a mezinárodní spolupráce4.01.2018
Úspěšný projekt města Kopidlna3.01.2018
Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků2.01.2018
Podpořené projekty na Broumovsku20.12.2017
Nové výzvy na podporu životního prostředí20.12.2017
INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví19.12.2017
Úspěšná výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 8.12.2017
Nové výzvy pro podnikatele 7.12.2017
Setkání s hejtmanem Královéhradeckého kraje5.12.2017
Nový Bydžov má nové kvalifikované projektové manažery1.12.2017
Schválená žádost o dotaci pro ZŠ Husovu v Jičíně27.11.2017
Podpora rozvoje cestovního ruchu24.11.2017
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje21.11.2017
Regionální rozvoj 2018 21.11.2017
Životní prostředí a zemědělství 201821.11.2017
Zvýšení bezpečnosti 14.11.2017
Kurzy projektového řízení13.11.2017
Vzdělávání zaměstnaců firem - POVEZ II9.11.2017
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 20188.11.2017
Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu2.11.2017
Posílení biodiverzity1.11.2017
Eko-mobilita1.11.2017
Územní plán17.10.2017
Zakládání a obnova ploch zeleně17.10.2017
Podporované byty 201816.10.2017
Podpora obnovy a rozvoje venkova13.10.2017
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky11.10.2017
Nové výzvy v životním prostředí9.10.2017
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst3.10.2017
Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce2.10.2017
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III29.09.2017
Podpora alternativních způsobů dopravy - Bikesharing22.09.2017
Nové výzvy pro životním prostředí20.09.2017
Naše projekty obdržely státní dotaci13.09.2017
Vybudování dětských skupin 13.09.2017
Dozorový audit ISO 9001 a ISO 10006 12.09.2017
Dotace pro přírodní zahrady11.09.2017
Dotace pro služby podpůrné inovační infrastruktury8.09.2017
Úspěšný seminář k sociálnímu podnikání8.09.2017
Kuks dostal památkářského Oskara. Prestižní evropskou cenu Europa Nostra 20174.09.2017
Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost1.09.2017
Podpora obcí v národních parcích31.08.2017
Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů29.08.2017
Vozidla pro zabezpečení sociálních služeb24.08.2017
Úspěšné projetky na Novopacku23.08.2017
Revitalizace panelového bytového domu v Meziměstí ul. 5. Května čp. 421, Meziměstí22.08.2017
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nový Bydžov21.08.2017
Nové výzvy v oblasti životního prostředí18.08.2017
Dotační příležitost pro muzea17.08.2017
Dotace na provoz a budování dětských skupin10.08.2017
Seminář k sociálnímu podnikání10.08.2017
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů2.08.2017
Projektová akademie 28.07.2017
Rozšíření týmu zkoušejících21.07.2017
Dotace na rekonstrukce sportovišť29.06.2017
Úspěšné projekty v cestovním ruchu20.06.2017
Operační program životní prostředí otvírá nové výzvy19.06.2017
Jsme členy Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje15.06.2017
Podpora dětských klubů při ZŠ s možností podpory letních příměstských táborů15.06.2017
Školení veřejných zakázek v Náchodě14.06.2017
Nové dotační možnosti pro školy 12.06.2017
Úspěšné projekty v oblasti sociálního začleňování7.06.2017
Konzultační den - Podpora dětských klubů při ZŠ s možností podpory letních příměstských táborů5.06.2017
Informační den pro podnikatele2.06.2017
Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol30.05.2017
Úspěšný konzultační den26.05.2017
Zvyšujeme kvalifikaci projektových manažerů24.05.2017
Dobrovolnický den17.05.2017
Další úspěšný sociální podnik11.05.2017
Konzultační den "Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce"10.05.2017
Setkání se starosty Královéhradeckého kraje10.05.2017
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nové výzvy8.05.2017
Dešťovka3.05.2017
Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center3.05.2017
Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociálních služeb28.04.2017
Prezentovali jsme se své zkušenosti na poli mezinárodních projektů27.04.2017
Dopravní terminály mohou získat dotaci z IROP27.04.2017
Místo, kde žijeme26.04.2017
Implementace doporučení generového auditu u zaměstnavatelů 21.04.2017
V Sověticích již obdrželi dotaci EU na bankovní účet obce19.04.2017
Dotace pro školní družiny, dětské kluby a příměstské tábory19.04.2017
Úspěšné projekty na podporu dětských skupin18.04.2017
Dotace na cyklostezky13.04.2017
Vysokorychlostní internet 11.04.2017
Bylo otřevřeno 7 nových výzev Operačního programu životní prostředí6.04.2017
Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu6.04.2017
Jsme na Facebooku6.04.2017
Vyhlášené výzvy MAS Orlicko5.04.2017
Oprava kapiličky ve Vrdech5.04.2017
Emise ze stacionárních zdrojů4.04.2017
Zkouška z profesní kvalifikace 63-007-R Manažer projektu4.04.2017
Informační den k výzvě č. 58 Profesionalizace veřejné správy31.03.2017
1 mld. Kč na vzdělávání ve výzvě POVEZ II22.03.2017
Úspěšně jsme realizovali školení projektového řízení na MMR22.03.2017
Dotace na podporu procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu21.03.2017
Profesionalizaci veřejné správy - optimalizaci procesů, koncepce, vzdělávání podporuje výzva OPZ15.03.2017
Konzultační den k výzvě na profesionalizaci veřejné správy OPZ15.03.2017
Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m.Praha15.03.2017
Dotace na odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů14.03.2017
Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže10.03.2017
Obnova nebo založení veřejných městských prostranství9.03.2017
Úspěšný projekt na sociální podnik2.03.2017
13. výzva IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK13.02.2017
Podnikové vzdělávání zaměstnanců1.02.2017
Podpora sociálního začleňování 17.01.2017
Výzva na posílení přirozené funkce krajiny6.01.2017
Výzva na zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území6.01.2017
Nabízíme stáž na pozici Specialista projektů EU7.11.2016
Nabízíme praxi pro studenty/studentky na pozici účetní3.11.2016
Zajištění povodňové ochrany intravilánu2.11.2016
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu2.11.2016
Podpora preventivního protipovodňového opatření1.11.2016
Podpora materiálně technické základny sportu1.11.2016
Sociální začleňování 26.10.2016
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 201719.10.2016
Program Podpora bydlení pro rok 201719.10.2016
Úspěšné projekty v rámci výzvy č.33 Operačního programu zaměstnanost18.10.2016
Ukončen kurz projektového řízení s oceněním účastnic17.10.2016
Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.14.10.2016
Poděkování za poskytované služby12.10.2016
Program obnovy venkova - Královéhradecký kraj12.10.2016
SFDI vyhlásil výzvy pro rok 201712.10.2016
Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II11.10.2016
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání7.10.2016
Podpořen projekt - Maják - síť kolegiální podpory6.10.2016
Studie proveditelnosti dle IROP pro Místní akční skupiny Pardubicka5.10.2016
Výzva na péči o vzácné druhy a jejich biotopy30.09.2016
Výzva na péči o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy30.09.2016
Výzva na deinstitucionalizaci psychiatrické péče27.09.2016
Výzva na modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody26.09.2016
Výzva na výstavbu, modernizaci kanalizace a čistíren odpadních vod23.09.2016
Výzva na sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit22.09.2016
Výzva na environmentální prevenci 19.09.2016
Výzva na Revitalizaci vybraných památek II.8.09.2016
Řešení konfliktů v projektech6.09.2016
Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!31.08.2016
Výzva na deinstitucionalizaci sociálních služeb a zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi II26.08.2016
Dotace pro základní školy18.08.2016
Konzultační den pro podnikatele17.08.2016
Výzva na sociální podnikání II12.08.2016
Potenciál – Výzva II. Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost9.08.2016
Výzva na prevenci vzniku odpadů2.08.2016
Výzva na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů2.08.2016
100% úspěšnost našich projektů29.07.2016
Finanční řízení projektů28.07.2016
Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)22.07.2016
Schválení dotace na vzdělávání zaměstnanců Centra evropského projektování20.07.2016
Prezenční a lektorské dovednosti18.07.2016
Řešení konfliktů v projektech14.07.2016
Výzva na Rozvoj infrastruktury komunitních center13.07.2016
Výzva na Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL)13.07.2016
Výzva na Energetické úspory v bytových domech II8.07.2016
Výzva na Energeticky úsporné renovace veřejných budo7.07.2016
Konzultační den pro sociální oblast28.06.2016
Školení - dotační management23.06.2016
Podnikové vzdělávání zaměstnanců - výzva č.43 Operačního programu zaměstnanost15.06.2016
Výzva na podporu environmentálního vzdělávání 13.06.2016
Výzva na podporu stanic integrovaného záchranného systému13.06.2016
Podpořené projekty ve výzvě č. 23 Operačního programu zaměstnanost6.06.2016
Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů3.06.2016
Úspěšné projekty v oblasti cestovního ruchu3.06.2016
Výzva Služby infrastruktury II. Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost2.06.2016
Výzva Inovační vouchery I. Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost2.06.2016
Podpora socálního podnikání - výzva č. 67 Operačního programu zaměstnanost31.05.2016
Výzva na podporu zaměstnání č.53 Operačního programu zaměstnanost, žadatelé - NNO, obce a školská zařízení30.05.2016
Další úspěšný projekt 25.05.2016
IROP vyhlásil výzvy pro střední a vyšší odborné školy23.05.2016
Aktualizace výzev OPPIK18.05.2016
IROP vyhlásil výzvu "Zvýšení kvality návazné péče"9.05.2016
Vyhlášen fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis5.05.2016
Nový zákon o veřejných zakázkách2.05.2016
Schválený projekt v Integrovaném operačním programu15.04.2016
Slavnostní otevření Evropského domu11.04.2016
Centrum evropského projektování a.s. na nové adrese5.04.2016
DOTAČNÍ PROGRAMY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE24.02.2016
Dotační možnosti pro obce v 19. výzvě IROP „Technika pro integrovaný záchranný systém“24.02.2016
Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016 - vyhlášení dotačního programu MŠMT23.02.2016
Výzva_02_16_010 – Budování kapacit pro rozvoj škol I.28.01.2016
Výzva_02_16_012 – Gramotnost28.01.2016
Operační program Zaměstnanost nabízí pro obce možnost získat dotaci na vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů 18.01.2016
IROP Výzva č. 18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy17.01.2016
IROP Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání17.01.2016
IROP Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech17.01.2016
Podpora bydlení 2016 – Regenerace sídlišť16.01.2016
Trestné činy související se zadáváním veřejných zakázek16.01.2016
Dotační program na rozvoj cestovního ruchu – II.kolo v HK16.01.2016
19. Výzva OPŽP15.01.2016
Vyhlášení nových výzev v OPPIK15.01.2016
Dotace na mikrojesle15.01.2016
Novela zákona o veřejných zakázkách účinná od 1. 1. 201614.01.2016
Nové finanční limity pro veřejné zakázky od 1. 1. 201614.01.2016
PF 201622.12.2015
Vzdělávací seminář Veřejné zakázky1.12.2015
Historické památky se dočkají obnovy díky nové výzvě v IROP26.11.2015
Vzdělávací seminář „Využití dotací v nastávajícím programovém období"13.11.2015
Seminář - zkušenosti z končícího programového období a nastavení nových dotací5.11.2015
DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 20164.11.2015
Přehled plánovaných a vyhlášených výzev na podporu investičních i neinvestičních akcí3.11.2015
Seminář – Zkušenosti z končícího programového období a nastavení nových dotací4.10.2015
Veřejné zakázky dle zákona3.10.2015
Využití dotací z Operačního program Zaměstnanost3.10.2015
Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání2.10.2015
OPPI Rozvoj2.10.2015
Vyhlášení prvních výzev2.10.2015
Ministryně Šlechtová má připraveno více než 1,2 miliardy korun na zkvalitnění zdravotních služeb25.09.2015
Rekvalifikační kurz – MANAŽER PROJEKTU14.09.2015
Posun příjmu plných žádostí v OPPIK4.09.2015
Projektoví manažeři naší společnosti CEP a.s. postoupili na vyšší stupeň certifikace IPMA14.08.2015
Harmonogram výzev OP PIK na 3. a 4. Q. 20154.08.2015
Vyhlášení výzvy č. 2 "Územní plány", Specifický cíl 3.3, Integrovaný regionální operační program4.08.2015
Vyhlášení výzvy č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy", Specifický cíl 1.1, Integrovaný regionální operační progra4.08.2015
I. Výzva Ministerstva zemědělství 25.06.2015
Školení – Veřejné zakázky dle zákona13.06.2015
MS2014+10.06.2015
Již podruhé vyhlašujeme výzvu na podporu cestovního ruchu5.06.2015
LXVI. výzva OPŽP pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 6 - oblasti podpory 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 a 6.63.06.2015
Realizace projektu „Educep II - vytvoření firemního vzdělávacího programu a další rozvoj zaměstnanců“20.05.2015
Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program19.05.2015
seminář „Veřejné zakázky dle zákona"18.05.2015
Projekt Vzdělávacího a kulturního centra Broumov – revitalizace kláštera zrealizován8.05.2015
Přednášky "Prostor pro projekty měst a obcí"2.05.2015
Veřejné zakázky z pohledu uchazeče15.04.2015
3. veřejné soutěže programu OMEGA11.04.2015
Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 11.04.2015
První kolo první výzvy k podávání projektů v rámci nadnárodního programu CENTRAL EUROPE31.03.2015
Rekvalifikační kurz – MANAŽER PROJEKTU21.03.2015
Možnost čerpání dotací v rámci aktuálně vyhlášené LXIV. výzvy dne 30.01.2015 Ministerstvem životního prostředí16.02.2015
Vyhlášena první výzva Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 201515.12.2014
Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-20203.11.2014
Pokračuje realizace projektu Educep II14.10.2014
Vystoupení na 63. Fóru personalistů dne 26. 9. 2014 v Pardubicích29.09.2014
Centrum evropského projektování a.s. je partnerem akce SPŘ Quo vadis PM?29.09.2014
Konference „Příležitosti pro města a obce v období 2014 – 2020“ v Hradci Králové12.09.2014
Seminář – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO POKROČILÉ10.09.2014
Rekvalifikační kurz – MANAŽER PROJEKTU1.07.2014
TECHNOLOGICKÁ CENTRA MĚST A OBCÍ OPĚT MOHOU ZÍSKAT DOTACI6.03.2014
VYHLÁŠENA 3. VÝZVA PROJEKTU CZECHEKOSYSTEM6.03.2014
1. Fórum investic, rozvoje a inovací - tisková zpráva19.12.2013
Změna názvu příspěvkové organizace Centrum EP19.12.2013
Průzkum podnikatelského prostředí v Královéhradeckém kraji2.12.2013
1. Fórum investic, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji20.11.2013
Obnova vozového parku trolejbusů6.11.2013
Cyklostezka Hradec Králové – Josefov - Kuks4.11.2013
ZÍSKEJTE JEDNY Z POSLEDNÍCH DOTACÍ V ROCE 201430.10.2013
Operační program RYBÁŘSTVÍ30.10.2013
Digitalizace a internetová prezentace archivních fondů vztahujících se k archeologickým památkám v Muzeu východních Čech18.10.2013
Ve městě Hořice bylo zprovozněno technologické centrum ORP Hořice, hostovaná spisová služba a vnitřní integrace úřadu18.10.2013
AREÁL BÝVALÉ FARY V DUBENCI DOSTAL NOVOU TVÁŘ14.10.2013
Nové muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem18.09.2013
Digitální planetárium v Hradci Králové26.08.2013
Projekt „Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené lidi“ reg. č. CZ.1.07/3.2.10/03.001922.07.2013
Rekvalifikační kurz MANAŽER PROJEKTU - ADMINISTRÁTOR PROJEKTU26.06.2013
Projekt „Educep II - vytvoření firemního vzdělávacího programu a další rozvoj zaměstnanců“6.06.2013
Konference projektový management 2013: chaos vs. řád2.05.2013
Centrum evropského projektování a.s. získalo autorizaci právnické osoby 18.04.2013
Platforma inovací, investic a rozvoje Královéhradeckého kraje2.04.2013
UMÍTE ŘÍDIT PROJEKT BEZ ZBYTEČNÝCH ZTRÁT?28.03.2013
EDUCA IV – výzva pro specifické vzdělávání28.03.2013
Královéhradecký kraj pokračuje v rekonstrukci a modernizaci silniční dopravní infrastruktury v kraji26.03.2013
Nabídka kurzů na jaro 201312.03.2013
Ocenění pro TL-Ultralight s.r.o. za 3. nejlepší podnikatelský projekt roku 201128.02.2013
Centrum evropského projektování a.s. získalo certifikát efektivní projektově řízené organizace28.02.2013
Strategii jsme nazvali "2020 je blízko"28.02.2013
Technologický foresight Královéhradeckého kraje18.12.2012
7. setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje12.12.2012
CEP má 100 % úspěšnost v žádostech o dotaci OP LZZ. 10.12.2012
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–20206.12.2012
Turecká delegace v CEP4.12.2012
Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci1.11.2012
Projektové žádosti CEP uspěly v konkurenci projektů zlepšující dopravní obslužnost (ROP SV)12.10.2012
Žádejte o dotaci z OP Životní prostředí12.10.2012
Projekt „Robotizované pracoviště 3D, SPŠ kamenická a sochařská, Hořice“8.10.2012
Projekt podpořil 25 středních škol při standardizaci procesů řízení a evaluaci3.10.2012
Projekt „Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené lidi“ 1.10.2012
Realizace projektu rozvoje kompetencí řídících pracovníků škol skončila.17.08.2012
Registrujte se na seminář Finanční řízení projektů16.08.2012
Rekonstrukce kláštera v Broumově schválena k financování15.06.2012
Digitální planetárium v Hradci Králové10.06.2012
Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva10.06.2012
Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl10.06.2012

Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ