Komplexní realizace | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář

Kontakt: 725 433 126
zakazky@cep-rra.cz

 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Komplexní realizace zadávacích řízení

Vzhledem k tomu, že proces zadávání veřejných zakázek je velmi složitý a administrativně náročný, snažíme se všemi směry pomoci zadavateli a ulehčit mu co nejvíce práci během celého tohoto procesu. Nabízíme odbornou a kvalifikovanou pomoc s celým průběhem zadávacího řízení od jeho přípravy po podpis smlouvy s vybraným uchazečem. Naše služby končí až po řádném oznámení podpisu smlouvy. Ve veřejné zakázce vystupujeme jako zástupce zadavatele, a tím na sebe přebíráme veškeré povinnosti plynoucí z průběhu zadávacího řízení vůči zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicím zadavatele, které se týkají veřejných zakázek, a jiným pokynům, kterými se musí zadavatel během zadávacího řízení řídit. Zajišťujeme veškerou písemnou komunikaci s uchazeči. Přestože vystupujeme jako zástupce zadavatele, neomezujeme tím pravomoci zadavatele, který i nadále přijímá veškerá rozhodnutí, která z průběhu zadávacího řízení vyplývají, a má tak neustálou kontrolu nad výběrovým řízením. Navrhujeme mu ale možná řešení všech situací, které se mohou při zadávání veřejné zakázky objevit, abychom co nejvíce usnadnili jeho rozhodování a napomohli tak zdárnému ukončení celého zadávacího řízení. Obecně lze říci, že nabízíme tyto činnosti:

 • Příprava zadávací dokumentace,
 • Řádné vyhlášení výběrového řízení,
 • Zpracování odpovědí na dotazy uchazečů ve spolupráci se zadavatelem,
 • Přijímání a zpracování nabídek,
 • Organizace otevírání obálek a dalších jednání hodnoticí komise,
 • Příprava jednotlivých protokolů, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutí zadavatele dle jeho požadavků,
 • Vyrozumění uchazečů o výsledku výběrového řízení,
 • Řádné zveřejnění výsledků výběrového řízení po podpisu smlouvy,
 • Kompletní příprava dokumentace o průběhu zadávacího řízení,
 • Příprava podkladů ke kontrole pověřených osob relevantních subjektů (řídících orgánů operačních programů apod.)
 • Zřízení profilu zadavatele

Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ