Kontakty - Centrum evropského projektování a.s. | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Kontakty

Centrum evropského projektování a.s.

 
 
Čižmárová Hana, Mgr. ředitelka cizmarova@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Čižmárová Hana, Mgr.

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
+420 499 420 410
+420 724 971 704
4.07
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Oddělení veřejných zakázek
Frýda Jiří, Ing. manažer veřejných zakázek fryda@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Frýda Jiří, Ing.

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
-
+420 724 208 637
4.23
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Štěpán Pavel, Mgr. manažer veřejných zakázek stepan@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Štěpán Pavel, Mgr.

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
+420 499 420 405
+420 725 540 246
4.23
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Karpovičová Natálie, Mgr. právnička karpovicova@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Karpovičová Natálie, Mgr.

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
+420 499 420 404
+420 606 620 810
322
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Oddělení projektového řízení
Linhartová Markéta, Bc. projektová manažerka, obchod linhartova@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Linhartová Markéta, Bc.

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
+420 499 420 408
+420 725 433 126
4.10
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Neškudla Vladimír, Ing. senior projektový manažer neskudla@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Neškudla Vladimír, Ing.

Certifikace IPMA stupeň C
telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
+420 499 420 406
+420 720 403 784
4.11
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Pechová Lenka, Ing. projektová manažerka pechova@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Pechová Lenka, Ing.

Certifikace IPMA stupeň D
telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
-
+420 725 506 846
4.09
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Picková Kateřina, Ing. projektová manažerka pickova@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Picková Kateřina, Ing.

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
+420 499 420 146
+420 725 841 368
409
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Říhová Renata, Mgr.

projektová manažerka

rihova@cep-rra.cz

 
Detail Skrýt

Říhová Renata, Mgr.

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
-
+420 720 404 205
-
externí spolupráce
Vaněčková Petra, Ing.

projektová manažerka

vaneckova@cep-rra.cz

 
Detail Skrýt

Vaněčková Petra, Ing.

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
+420 499 420 403
+420 725 724 293
4.10
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Janáková Irena, Ing. senior projektová manažerka janakova@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Janáková Irena, Ing.

Certifikace IPMA stupeň C
telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
-
+420 725 724 294
4.11
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Holmanová (Krunčíková) Iva, Ing. projektová manažerka holmanova@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Holmanová (Krunčíková) Iva, Ing.Certifikovaný senior projektový manažer IPMA® Level B
Certifikovaný konzultant pro řízení projektů IPMA® PMC

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:

-
+420 724 540 542
4.12
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Oddělení ekonomicko-technické
Rosenvald Milan, Ing. informatik rosenvald@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Rosenvald Milan, Ing.

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
+420 499 420 411
+420 720 404 202
310
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Novotná Klára, Mgr. administrativa kjemelkova@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Novotná Klára, Mgr.

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
-
+420 725 508 761
4.09
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové
Kuncová Diana administrativa, junior projektová manažerka kuncova@cep-rra.cz  
Detail Skrýt

Kuncová Diana

telefon:
mobil:
místnost:
pracoviště:
+420 499 420 400
-
4.09
Švendova 1282
500 03  Hradec Králové


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ