Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Ověření profesní kvalifikace – projektový management

Centrum evropského projektování a.s. se stalo první autorizovanou osobou v ČR, která mohla realizovat zkoušky v profesích Manažer projektu a Administrátor projektu. Toto oprávnění jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v dubnu 2013. Od té doby jsme prozkoušeli desítky osob z různých organizací např. Ministerstva obrany ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, města Náchoda, Místní akční skupiny Hradecký venkov, Místní akční skupiny Podchlumí a řady dalších organizací včetně uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce.

Nabízíme zkoušky v níže uvedených profesních kvalifikacích:

63-006-N Administrátor projektu

63-007-R Manažer projektu

63-008-T Manažer programů a komplexních projektů

Kvalifikace se ověřuje zkouškou, která se liší náročností a skladbou v závislosti na kvalifikačním standardu. Pro její ověření nejsou vyžadovány žádné vstupní podmínky např. počet hodin školení, praxe v oboru apod. Hodnocení uchazečů je prováděno v souladu s hodnotícími standardy Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz)

Hodnotící standard – Administrátor projektu

Hodnotící standard - Manažer projektu

Hodnotící standard - Manažer programů a komplexních projektů

V případě úspěšného absolvování zkoušky získáte Osvědčení o získání profesní kvalifikace podle §18 zákona 4. 179/20016 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona 4. 53/2012 Sb.

Toto osvědčení o získání profesní kvalifikace má doživotní platnost.


Kroky ověření kvalifikace:1. Přihláška ke zkoušce a úhrada poplatku za zkoušku

2. Absolvování zkoušky samotné

Kvalifikace Doba trvání zkoušky Forma
Administrátor projektu 1,5 – 2 hod. písemná zkouška ze dvou částí, otevřené/testové otázka a případová studie
Manažer projektu 3 – 4 hod. písemná zkouška ze dvou částí, otevřené/testové otázka a případová studie
ústní zkouška
Manažer programů a komplexních projektů 4 – 6 hod. písemná zkouška ze dvou částí, otevřené/testové otázka a případová studie
ústní zkouška

3. Vyhodnocení zkoušky zkušební komisí

Zkušební komise je složena ze dvou autorizovaných zástupců k dané kvalifikaci. V den konání zkoušky se dozvíte výsledek zkoušky a v případě úspěšného absolvování si i odnesete Osvědčení.
Autorizovaní zástupci právnické osoby:

  • RNDr. Zdenko Stanicek, Ph.D.
  • doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
  • Ing. Iva Krunčíková
  • Mgr. Věra Sakslová, MBA

Pokud máte zájem o zkoušku, chcete si ověřit požadavky, domluvit termín, či ověřit cenu neváhejte nás kontaktovat. V případě skupin se můžeme s Vámi domluvit na individuálním termínu zkoušky atd.

Kontakt:

Ing. Iva Krunčíková
Telefon: +420 499 420 401
GSM:     +420 724 540 542
E-mail:    kruncikova@cep-rra.cz


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ