Projekční činnosti | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Projekční činnosti

V této oblasti můžeme nabídnout zpracování projektové dokumentace jak pro novostavby tak i pro rekonstrukce:

  • pozemních staveb (rodinné domy, bytové domy, administrativní objekty, výrobní a hospodářské objekty, sportovní areály a další stavby),
  • dopravních staveb (místní komunikace, cyklostezky),
  • vodohospodářských staveb (ČOV, jezy, úpravy toků, rybníky, MVE a další)
  • i inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody, zasíťování NN a VO).

Zpracujeme dokumentaci od studie proveditelnosti, přes dokumentaci pro územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, pro stavební povolení až po dokumentaci pro provedení stavby včetně zajištění příslušného povolení. Ve spolupráci s našimi partnery zajistíme komplexní inženýrskou činnost pro vydání povolení (geodetické zaměření, geologii, hydrogeologii, statické a hlukové posouzení a kompletní rozpočtářské práce).

Seznam vybraných realizovaných zakázek


POZEMNÍ STAVBY
Stavební úpravy hospodářského objektu Věžnice
Residence 55+ Žihle - domov pro seniory
Stadion Štěnovice
Hospodářský objekt Vysoká Libyně
Stavební úpravy haly Žichlice, Drbohlav
Bytový dům Plzeň, Dobrovského
Dvojdům Chotíkov
Hala Štěnovice
Hala Mostec
 
VODOHOSPODÁŘSKÉ A KRAJINNÉ STAVBY
Jez a rybochod Šlapanov
Kozlovský potok - Luka nad Jihlavou
Rešický potok - Rešice
Tikovický potok - Ořechov
BPP Bilý ptok - Polička
Baldecký potok - Polička
Rybníky obec Vlkaneč
Závlahový systém nádrž Těšetice
Nikolčický p., ř. km 4,200 - 4,600, Nikolčice, oprava koryta
Svitava, Svitavy - dokončení protipovodňové zdi
Smilov - obnova Dolního rybníka
Rybník Vysoká u Havlíčkova Brodu
Rybník Studénka u Štoků
MVN Chorušice
MVN Sokolovec
MVN Kámen u Habrů
Rybník Leština u Světlé nad Sázavou
Veselský potok - Olešnice
Vinarský potok - Přerov Vinary
Dřevnice, Kašava km 33,225 - 33,840 odtsranění nánosů oprava opevnění a stupňů 
Ladenská strouha, Ladná - LB hráz Trkmanky, odstranění nánosů
Rybník Baštínov
MVN Radějovice
Rybník Buček
Odbahnění rybníku Kytín
Sádky Koroužné, venkovní odchov a líheň
 
INŽENÝRSKÉ STAVBY
Zasíťování parcel Starý Plzenec - Čížkovo pole
Vodovod a kanalizace Starý Plzenec na Čachně
Zasíťování parcel Věžnice
Vodojem Rybníček
Přeložka VTL a VTL RS Blatnice
Reko MS Plzeň - U Borského Parku
Reko MS Plzeň - Náměstí Míru
Reko MS Plzeň - Nade Mží
Přetlakování sítě a úprava VTL RS Malšovice
Studie proveditelnosti pro VTL plynovod UNIPETROL RPA

 


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ