Dotace - Projektové poradenství | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Projektové poradenství

Fáze přípravy projektu

 • zkonzultujeme Váš projektový záměr, zda naplní podmínky a je realizovatelný
 • poskytneme Vám konzultace v přípravě projektové žádosti, pokud si ji píšete vlastními silami
 • můžeme Vám zpracovat jen část žádosti např. studie proveditelnosti apod.
 • či Vám poskytnout komplexní služby viz sekce dotační management

Fáze realizace projektu

 • zhodnotíme stav Vašeho projektu
 • navrhneme další postup
 • odborně Váš projekt podpoříme

Proč s námi?

Naší hlavní devízou je schopnost propojit 3 klíčové oblasti:

Projektové poradenství

Dotační management

 • 14 let zkušeností
 • přes 800 projektů
 • přes 8 mld. Kč získaných dotací

Profesionální projektové řízení

 • certifikovaní projektoví manažeři IPMA stupně B, C a D
 • certifikovaný konzultant projektového řízení
 • certifikát stupně C – Efektivní projektové řízení
 • ČSN ISO 10006:2003 – certifikace v oblasti projektového řízení
 • první autorizovaná osoba zajišťující ověření profesní kvalifikace v oblasti projektového řízení v ČR

Veřejné zakázky

 • 10 let zkušeností
 • cca 550 administrovaných veřejných zakázek
 • 3,5 mld. Kč souhrnná předpokládaná hodnota zakázek

Příklady projektových konzultací v průběhu realizace projektu jeho týmem

subjekt název projektu operační program služby
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR Integrovaný operační program posouzení kvality realizace projektu
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem Integrovaný operační program posouzení stavu projektu, nastavení dalšího postupu v projektu, převzetí řízení projektu
Město Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí - Efektivní úřad Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost posouzení stavu projektu, nastavení dalšího postupu v projektu, převzetí řízení projektu
Obchodní tiskárny, a.s. Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Obchodní tiskárny, a.s. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost posouzení stavu projektu, nastavení dalšího postupu v projektu, převzetí
ETA a.s. Vzdělávání zaměstnanců společnosti ETA a.s. ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost posouzení stavu projektu, nastavení dalšího postupu v projektu, převzetí řízení projektu
ZŠ V Domcích Trutnov Dotykem ke vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost posouzení stavu projektu, nastavení dalšího postupu v projektu, převzetí řízení projektu
Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ