Reference - Dotace | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Reference – Dotace

Cestovní ruch Rozvoj měst a obcí
Doprava Rozvoj podnikatelského sektoru
Informační technologie Sociální služby a zdravotnictví
Infrastruktura vzdělávání Vzdělávání
Mezinárodní spolupráce Zdravotnictví
Školství Životní prostředí
   

Cestovní ruch

Žadatel Název projektu Dotační program
ADEKO - plus s.r.o. Rekonstrukce ubytovacího zařízení PRV
ADEVA - zařízení školního stravování s.r.o. Rekonstrukce a dostavba hostince U Hubálků s ubytovacími kapacitami ROP SV
Aspira Invest s.r.o. Zařízení na parkování kol v Hradci Králové MMR - cestovní ruch
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov IOP
BRET CZ a.s. Renovace a nová výstavba sportovního a rekreačního areálu ROP SV
Broumovsko Marketing cestovního ruchu Broumovska ROP SV
Clitia a.s. Hotel Rajská zahrada ROP SV
Davídek s.r.o. Sportovně - relaxační hotel Davídek ROP SV
DIKRAM s.r.o. Výstavba bobové dráhy ve Skiparku Mladé Buky ROP SV
EGON - DMO s.r.o. Lesní zážitkový park - cyklosturistickýinteraktivní odpočinkový koutek MMR - cestovní ruch
Farma Dolní Morava, s.r.o. Mamutíkův vodní park II. MMR - cestovní ruch
Galeria Grand s.r.o. Přístavba a stavební úpravy hotelu Grand v Hradci Králové ROP SV
GOLF CLUB u Hrádečku s.r.o Kongresové a rekreační centrum - GOLF CLUB U Hrádečku ROP SV
Hermano a.s. Centrum služeb pro cyklisty Bratrouchov MMR
IPON PLUS s.r.o. Cykloturistické odpočívadlo s interaktivním dětským hřištěm "HOPSÁLKOV" MMR - cestovní ruch
Ján Radič Stavební úpravy ubytovacího objektu JANOVA BOUDA na studia - apartmány ROP SV
Královéhradecká labská o.p.s. Cyklostezka Hradec Králové - Josefov - Kuks ROP SV
Královéhradecký kraj Cílená prezentace Královéhradeckého kraje jako celku ROP SV
Krkonoše - svazek měst a obcí Krkonoše - nová šance pro cestovní ruch ROP SV
Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. Lázeňský resort Údolí Bratrouchov ROP SV
Matrix a.s. Znovuobnovení Letoviska Studánka ROP SV
MAVOS  s.r.o.  Centrum služeb pro turisty a cyklisty ve Štěnkově MMR
MAVOS, s.r.o. Býšť Areál agroturistikyŠtěnkov "Ranč Orlice" ROP SV
Město Dvůr Králové nad Labem Rekonstrukce hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty Dvůr Králové nad Labem MMR - cestovní ruch
Město Náchod Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa INTERREG IVA
Město Rokytnice v Orlických horách Obnova bývalé sýpky v rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice ROP SV
Město Špindlerův Mlýn Marketing cestovního ruchu – Špindlerův Mlýn ROP SV
Město Špindlerův Mlýn Vytvoření společných propagačních materiálů Špindlerův Mlýn - Podgorzyn INTERREG IVA
Město Třebechovice pod Orebem Třebechovické muzeum betlémů ROP SV
Mgr. Robert Matuška Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem ROP SV
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"  ROP SV
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Přístavba Muzea války 1866 na Chlumu ROP SV
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace CR ROP SV
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace CR ROP SV
Národní hřebčín Kladruby nad Labem  Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem IOP
Obec Bartošovice v Orlických horách Spojují nás hory - Bartošovice v Orlických horách INTERREG IVA
Obec Kuks Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks ROP SV
Osnado spol. s.r.o. Zpřístupnění celoročních atraktivit cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji v regionu Královédvorska NPCR
PACLÍK, s. r. o. Obnova areálu bývalé fary Dubenec č.p. 1 ROP SV
Park Golf a.s. Sportovně relaxační areál Hradec Králové ROP SV
PhDr. Stanislav Bohadlo Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu ROP SV
Podzvičinsko Propagace Podkrkonoší ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s. Braunův kraj II.  ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks - Braunův kraj ROP SV
Robert Matuška Komplex odpočívadel u turistických tras - Friesovy boudy MMR - cestovní ruch
Ski  klub  Špindl  PRODUKCE  s.r.o. Zkvalitnění a rozšíření turistických služeb ve Špindlerově Mlýně ROP SV
SNĚŽNÍK a.s. Centrum turistického ruchu Dolní Morava ROP SV
STAKO s.r.o. Tereziánský dvůr ROP SV
STOH s.r.o. Modernizace skiareálu STOH ROP SV
TJ Bruslařský klub Nová Paka Modernizace ski areálu Máchovka v Nové Pace ROP SV
VAKABRNOCZ s.r.o. Modernizace střediska Sněžník Dolní Morava ROP SV
Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o. Naučná vinařská stezka Kuks PRV
ZOO Dvůr Králové a.s Safari Kemp ROP SV
HDD Dolní Morava, a.s Pískový svět - cykloturistické interaktivní odpočívadlo MMR - cestovní ruch
EGON-DMO s.r.o.  Rozšíření lesního zážitkového parku - cykloturistický interaktivní odpočinkový koutek MMR - cestovní ruch
    nahoru ˄

Doprava

Žadatel Název projektu Dotační program
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Obnova vozového parku trolejbusů ROP SV
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohyb.  ploch ROP SV
Kraj Vysočina III/03810 Hesov - mosty ev.c. 03810 - 006, 007, 008 ROP JV
Kraj Vysočina II/150 HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHLICE ROP JV
Královéhradecký kraj Rekonstrukce mostů KHK, 2. etapa ROP SV
Královéhradecký kraj II/28421 Vidochov - Stupná - Bělá u Pecky ROP SV
Královéhradecký kraj II/284 Nová Paka - Štikov - Bělá u Pecky ROP SV
Královéhradecký kraj III/3089 Libřice – Smiřice, rekonstrukce komunikace ROP SV
Královéhradecký kraj II/304 hranice okresů TU - RK, část 1 ROP SV
Královéhradecký kraj II/324 Nechanice - Lubno, průtah ROP SV
Město Náchod Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa OPPS ČR - PL
Město Náchod, Město Hronov, Město Kudowa Zdrój Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa OPPS CZ-PL
Město Svoboda nad Úpou Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou ROP SV
Město Špindlerův Mlýn Přeshraniční propojení komunikací Špindlerův Mlýn-Podgorzyn - II. etapa OPPS ČR - PL
Město Špindlerův Mlýn Přeshraniční propojení komunikací Špindlerův Mlýn – Podgorzyn – II. etapa OPPS CZ-PL
Obec Libáň Autobusové nádraží Libáň ROP SV
OREDO s.r.o. Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje ROP SV
OREDO s.r.o. Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II ROP SV
Veolia Transport Východní Čechy a.s. Nákup ekologických, bezbariérových, nízkokapacitních autobusů pro Královéhradecký kraj ROP SV
    nahoru ˄

Informační technologie

Žadatel Název projektu Dotační program
Centrum služeb Broumov s.r.o. Vybavení tiskařského centra služeb Broumov IOP
Generální ředitelství cel Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR  IOP
Královéhradecký kraj Územně analytické podklady pro Královéhradecký kraj IOP
Město Broumov Technologické centrum ORP Broumov a elektronická spisová služba - I. a II.
část výzvy
IOP
Město Dobruška Zřízení TC ORP Dobruška a zpřístupnění ESSL obcím v jejím správním obvodu - I. a II. část výzvy IOP
Město Hořice Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní intergrace úřadu, I. II.a III. část výzvy IOP
Město Kostelec nad Orlicí Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a eGovernmentové služby ve správním území ORP IOP
Město Nová Paka Elektronizace služeb veřejné správy v Nové Pace IOP
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Digitalizace a internetová prezentace archivních fondů vztahujících se k archeologickým památkám  OPPS ČR - PL
Národní památkový ústav Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RUIAN IOP
    nahoru ˄

Infrastruktura vzdělávání

Žadatel Název projektu Dotační program
Gymnázium a SOŠ Hořice Sportovní hřiště Gymnázia a Střední odborné školy Hořice EHP/Norsko KHK
Gymnázium Trutnov Rekonstrukce, přístavba a dostavba Gymnázia Trutnov ROP SV
Královéhradecký kraj Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu ROP SV
Královéhradecký kraj Centrum odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT ROP SV
Královéhradecký kraj Centrum odborného vzdělávání v lesnictví ROP SV
Královéhradecký kraj Centrum odborného vzdělávání v zemědělství ROP SV
Královéhradecký kraj Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví ROP SV
Královéhradecký kraj Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE ROP SV
Královéhradecký kraj Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla ROP SV
Královéhradecký kraj Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant ROP SV
Královéhradecký kraj Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku ROP SV
Královéhradecký kraj Podpora praktické výuky technických oborů na střední škole (SPŠ,Trutnov,Školní 101) ROP SV
Královéhradecký kraj Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549  ROP SV
Královéhradecký kraj Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl (Integrovaná střední škola Nová Paka) ROP SV
Město Černý Důl Rekonstrukce školního hřiště v Čisté v boci Černý Důl EHP/Norsko KHK
Město Jaroměř Modernizace výuky na ZŠ Na Ostrově ROP SV
Město Náchod ZUŠ Náchod – stavební úpravy a přístavba č.p. 247, Tyršova ulice, Náchod ROP SV
Město Police nad Metují Pellyho domy – centrum celoživotního vzdělávání SROP
Město Železnice Rekonstrukce školního hřiště Železnice ROP SV
Městys Nový Hrádek ZŠ Nový Hrádek - půdní vestavba učeben - III. etapa EHP/Norsko KHK
Městys Velké Poříčí Stavební úpravy ZŠ ve Velkém Poříčí EHP/Norsko KHK
Obec Bradlec Mateřská škola Bradlec ROP SČ
Obec Horní Kalná Stavební úpravy a přístavba mateřské školy v Horní Kalné POV
Obec Studnice Rekonstrukce a modernizace ZŠ Studnice EHP/Norsko KHK
Obchodní akademie,  Náchod, Denisovo náb. 673 Přednáškové a školící centrum regionu Náchod KHK
Podorlické sdružení zaměstnavatelů Tvořivou výukou na základních a středních školách ke zvýšení zájmu o technické obory OP VK
SŠPTP V. Poříčí, Náchodská 285 Vybavení dílen pro praktickou výuku ROP SV
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Vybavení dílen pro praktickou výuku na SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 ROP SV
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 Modernizace infrastruktury školy pro rozšíření vzdělávací nabídky KHK
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Robotizované pracoviště 3D, SPŠ kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675 ROP SV
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Efektivní výukou CNC systémů ke snadnému uplatnění na trhu práce ROP SV
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Simulace provozu školní produkční tiskárny pro zvýšení uplatitelnosti IT oborů na trhu práce ROP SV
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem Víceúčelové integrované pracoviště pro rozvoj hotelnictví a cestovního ruchu v regionu ROP SV
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Vybudování polygrafických dílen digitální tiskovou technologií ROP SV
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov Modernizace vybavení dílen praktického vyučování technických oborů SŠTŘ Nový Bydžov ROP SV
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín Mechatronika prakticky ROP SV
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín Modernizace školního sportoviště KHK
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín Rekonstrukce objektu pro praktickou výuku KHK
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela Virtuální realita - cesta do budoucnosti nejen ve stavebnictví ROP SV
    nahoru ˄

Mezinárodní spolupráce

Žadatel Název projektu Dotační program
Centrum evropského projektování Regional Development Agencies: experience of the Czech Republic and Serbia EAST EAST Partnership Beyond Borders Program nadace Open Society Fund 
ČR - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Dostavba Požární stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v pohraničí - Broumov INTERREG IIIA
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Pořízení požární techniky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v pohraničí INTERREG IIIA
Královéhradecký kraj G.R.I.P.-I.T. (Governance of Regionally Integrated Projets using Inovative Tools) – Řízení Integrovaných regionálních projektů prostřednictvím inovativních nástrojů) INTERREG IIIC
Královéhradecký kraj Česko polský inovační portál INTERREG IVA
Královéhradecký kraj Mezinárodní spolupráce pilířem tvorby strategií Královéhradeckého kraje OP LZZ
Královéhradecký kraj Silnice III/3032 III/3033 Velké Poříčí – Malá Černá, státní hranice INTERREG IIIA
Královéhradecký kraj Cesta Špindlerův Mlýn – Przesieka (Borowice) INTERREG IIIA
Královéhradecký kraj Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí OP LZZ
Královéhradecký kraj Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí INTERREG IVA
Královéhradecký kraj Cesta Špindlerův Mlýn - Przesieka (Borowice) INTERREG IIIA
Královéhradecký kraj Posílení kapacit místních samospráv Pomoravského okruhu I. fáze (Republika Srbsko) MZV ČR
Královéhradecký kraj  PASDRA (Pilot action for sustainable spatial and landscape development in European rural river ares)  
Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH) ICN (Industrial Change Network) – Síť pro transformaci průmyslu Interreg IIIC
Město Náchod Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa INTERREG IVA
Město Špindlerův Mlýn Vytvoření společných propagačních materiálů Špindlerův Mlýn - Podgorzyn INTERREG IVA
Město Špindlerův Mlýn Vytvoření společného integrovaného záchranného systému v Krkonoších - Špindlerův Mlýn - Podgorzyn INTERREG IVA
Město Špindlerův Mlýn Hašení přes hranice CBC Phare
Město Špindlerův Mlýn Krkonoše 2004 CBC Phare
Město Špindlerův Mlýn Bezpečná hranice CBC Phare
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Digitalizace a internetová prezentace archivních fondů vztahujících se k archeologickým památkám Fond mikroprojektů
Obec Černý Důl Úprava parkovacích ploch s letním využitím pro česko-polskou hranici - Černý Důl Interreg IIIA 
Saské ministerstvo vnitra ELLA – „Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje" Interreg IIIB CADSES
SÚS Královéhradeckého kraje, p.o. Rekonstrukce krytu silnice II/310 INTERREG IIIA
Zdravotnický holding a.s. Healthy Economy INTERREG IIIC
    nahoru ˄

Školství

Žadatel Název projektu Dotační program
SŠIS Dvůr Králové n.L Maják – síť kolegiální podpory OP VVV
Česká lesnická akademie Trutnov Simulátor pro výuku harvestorových technologií ROP SV
Dětský domov, základní škola a školní jídelna Lánov 240 Modernizace a rekonstrukce objektů Dětského domova, zákaldní školy a školní jídelny Lánov EHP/Norsko KHK
Gymnázium a Střední odborná škola Hořice Školní hřiště Gymnázia a Střední odborné školy Hořice EHP/Norsko
Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice Strojní vybavení školního hospodářství ROP SV
Integrovaná střední škola Nová Paka Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl ROP SV
Královéhradecký kraj Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant ROP SV
Královéhradecký kraj Regionální inovační strategie ROP SV
Město Litomyšl Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli ROP SV
Městys Velké Poříčí Stavební úpravy ZŠ ve Velkém Poříčí EHP/Norsko
Obec Černý Důl Rekonstrukce školního hřiště v Čisté v obci
Černý Důl
EHP/Norsko
PoVI, s.r.o. Řemeslo má čisté dno a zlaté ruce OPVK
SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova Dovybavení lakovny a dopravní učebny v COV pro automobilový průmysl a dopravu ROP SV
SOŠ a SOU, Vocelova, Hradec Králové Vybavení dílen pro praktickou výuku na SOŠ a SOU, Vocelova, Hradec Králové ROP SV
SPŠ kamenická a sochařská, Hořice Modernizace dílen SPŠKS Hořice ROP SV
SPŠ strojní Hradec Králové Vybavení dílen SPŠ ROP SV
SŠ zahradnická Kopidlno Modernizace a doplnění technického vybavení zahradnických oborů ROP SV
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice Robotizované pracoviště 3D, SPŠ kamenická a sochařská, Hořice ROP SV
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675 HIGH Technology 3D vzdělávání pedagogických pracovníků OP VK
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Simulace provozu školní produkční tiskárny pro zvýšení uplatnitelnosti IT oborů na trhu práce ROP SV
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Efektivní výukou CNC systémů ke snadnému uplatnění na trhu práce ROP SV
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem Zkvalitnění podmínek pro výuku Aplikované chemie na SŠIS Dvůr Králové nad Labem OP VK
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem Víceúčelové integrované pracoviště pro rozvoj hotelnictví a cestovního ruchu v regionu ROP SV
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem Zkvalitnění podmínek pro výuku Aplikované chemie na SŠIS Dvůr Králové nad Labem OP VK
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Vybavení dílen pro praktickou výuku ROP SV
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Vybavení polygrafických dílen digitální tiskovou technologií ROP SV
Střední umělecko průmyslová škola Hradec Králové 3D technologie ROP SV
SZEŠ a SOU CHT Kostelec nad Orlicí Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky odborných předmětů  ROP SV
VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou CNC centrum, vybavení oboru kominík ROP SV
VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana
Letzela
Virtuální realita - cesta do budoucnosti nejen ve stavebnictví ROP SV
Základní škola Žacléř Výzva č.56 OPVK
    nahoru ˄

Rozvoj měst a obcí

Žadatel Název projektu Dotační program
Dolní Dvůr Rekonstrukce hřbitovní zdi PRV
Důl Jan Šverma o.p.s. Hornický skanzen Žacléř PRV
Město Cerekvice nad Bystřicí Doplnění dětských hřišť v obci Cerekvice nad Bystřicí POV
Město Dvůr Králové nad Labem Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory ROP SV
Město Hořice Hořice - město bez bariér ROP SV
Město Hradec Králové IPRM Hradec Králové ROP SV
Město Hronov Revitalizace centra města Hronova ROP SV
Město Chlumec nad Cidlinou Občanské centrum Chlumec nad Cidlinou ROP SV
Město Jaroměř Modernizace výuky v ZŠ Na Ostrově ROP SV
Město Jaroměř Areál sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři ROP SV
Město Jičín Rekonstrukce koupaliště Kníže v Jičíně ROP SV
Město Kopidlno Kulturní a vzdělávací centrum Kopidlno ROP SV
Město Kopidlno Víceúčelová sportovní hala Kopidlno ROP SV
Město Litomyšl Ionovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli  ROP SV
Město Meziměstí Výstavba hřiště ROP SV
Město Meziměstí Výstavba víceúčelového sportovního areálu v Meziměstí ROP SV
Město Miletín Víceúčelový dům v Miletíně ROP SV
Město Nové Město nad Metují Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma ROP SV
Město Rokytnice v Orlických horách Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice ROP SV
Město Smidary Adaptace veřejné budovy zdravotního střediska ve Smidarech ROP SV
Město Teplice nad Metují Víceúčelové sportoviště města Teplice nad Metují ROP SV
Město Trutnov Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas ROP SV
Město Třebechovice pod Orebem Třebechovické muzeum betlémů ROP SV
Město Týniště nad Orlicí Revitalizace části města Týniště nad Orlicí ROP SV
Město Vrchlabí Přístavba a stavební úpravy kulturního domu Střelnice ROP SV
Město Železnice Rekonstrukce školního hřiště Železnice ROP SV
Městys Mlázovice Revitalizace veřejných prostranství městysu Mlázovice ROP SV
Městys Nový Hrádek Revitalizace centra městyse Nový Hrádek ROP SV
Městys Velké poříčí Rekonstrukce Obecního domu ve Velkém Poříčí  ROP SV
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Digitalizace a internetová prezentace archivních fondů vztahujících se k archeologickým památkám CZ-PL
Občanské sdružení "Hradec Králové 777 let" Stavební úpravy fary čp. 1 v obci Hněvčeves PRV
Občanské sdružení na opravu kostela sv. Václav a Přístoupimi Rekonstrukce kostela sv. Václava v Přistoupimi PRV
Obec Bílé Poličany Rekonstrukce místních komunikací a veřejného prostranství v obci Bílé Poličany PRV
Obec Bradlec Mateřská škola Bradlec ROP SČ
Obec Černilov Kulturní a spolkový dům Černilov ROP SV
Obec Dolní Dvůr Rekonstrukce hřbitovní zdi PRV
Obec Dolní Lhota Rekonstrukce a modernizace dětského hřiště Dolní Lhota POV
Obec Dolní Radechová  Víceúčelové obchodní centrum Dolní Radechová ROP SV
Obec Holovousy  Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy ROP SV
Obec Horní Kalná Stavební úpravy a přístavba mateřské školy v Horní Kalné PRV
Obec Hořiněves Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště Hořiněves ROP SV
Obec Hradec - Nová Ves Rekonstrukce a dostavba místní komunikace C20 v obci Hradec - Nová Ves PRV
Obec Jičíněves Rekonstrukce kulturního domu v obci Jičíněves ROP SV
Obec Kosičky Kanalizace v obci Kosičky PRV
Obec Lovčice Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích ROP SV
Obec Martínkovice Multifunkční objekt Chata pod Korunou v obci Martínkovice ROP SV
Obec Meziměstí Výstavba hřiště ROP SV
Obec Mostek Sportovní areál Mostek - doplnění venkovní posilovny POV
Obec Podbřezí Výstavba víceúčelového hřiště PRV
Obec Podhorní Újezd a Vojice Regenerace veřejných prostranství a rozšíření občanské vybavenosti v obci Podhorní Újezd a Vojice ROP SV
Obec Semechnice Vybudování komunikace pro pěší PRV
Obec Sendražice Dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště Sendražice POV
Obec Sloupno Zámecké regionální centrum Sloupno PRV
Obec Smidary Adaptace veřejné budovy zdravotního střediska ve Smidarech ROP SV
Obec Sovětice Kulturně-společensko-sportovní areál v obci Sovětice PRV
Obec Sovětice Pořízení velkoobjemové cisterny pro JSDH Sovětice IROP
Obec Staré Místo Výstavba vodovodu v obci Staré Místo MZE
Obec Stěžery Centrum integrovaných služeb Stěžery ROP SV
Obec Studnice Malá náves Studnice ROP SV
Obec Světí Rekonstrukce chodníku v obci Světí PRV
Obec Vrdy  Oprava Zvoničky Vrdy na p. č. st. 281 POV
Římskokatolická farnost Český Brod Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Tismice PRV
Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými lesy Konojedy, kostel sv. Václav, celková rekonstrukce a zpřístupnění kostela PRV
    nahoru ˄

Rozvoj podnikatelského sektoru

Žadatel Název projektu Dotační program
Clitia a.s. Centrum Pasáž - Nové Město nad Metují ROP SV
Arrow International CR a.s. Snížení energetické náročnosti výroby ve společnosti ARROW International ČR, a.s. OP PI
Arrow International CR a.s. Inovace výrobní technologie za účelem výroby nových výrobků ve společnosti Arrow CR OP PI
ARROW International CR, a.s. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie OPPI
ARROW International CR, a.s. Redukce VOC sloučenin z produkce výrobků ze zdravotnictví OPŽP
Centrum služeb Broumov s.r.o. Vybavení tiskařského centra služeb Broumov IOP
Clitia a.s. Centrum Pasáž - Nové Město nad Metují ROP SV
DAVÍDEK s.r.o. Sportovně-relaxační hotel Davídek ROP SV
DITON s.r.o. Zavedení nových technologií výroby OPPI
DITON s.r.o. Technologie pro aplikaci separační vrstvy OPPI
Euro Softworks s.r.o. Nová generace systému Vistos OPPI
Haly.biz s.r.o. Vytvoření IT infrastruktury a rozvoj podnikového IS OP PI
HAPex s.r.o. Výstavba trojlodní skladové haly DŘEVOCENTRUM HAPex ROP SV
HPH, spol. s r.o. Speciální 3D modely  a 5ti osé CNC obrábění OP PI
Ing. Jiří Čáp MVE Čerychův jízek OPPI
KXP s.r.o. Trutnov CNC lisovací centrum OPPI
Matrix a.s. Rekonstrukce výrobní haly - hliníková okna OP PI
Matrix a.s. Rekonstrukce výrobní haly - dřevěná okna OP PI
OTEZ s.r.o. Rekonstrukce skladovacích prostor pro výrobní účely OP PI
Park Golf a.s. Sportovně relaxační areál Hradec Králové ROP SV
Sklopísek Střeleč a.s. Projekt zavedení mokré magnetické separace do výroby inovované směsi nízkoželezitých písků OPPI
TL-Ultralight s.r.o. Implementace výsledku vývoje do výroby nového typu letounu OPPI
TL-Ultralight s.r.o. Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. OPPI
TL-Ultralight s.r.o. Zkvalitnění marketingové prezentace firmy TL-ULTRALIGHT v zahraničí III OPPI
TL-Ultralight s.r.o. Rozvoj ICT ve společnosti TL-Ultralight OPPI
Union Cosmetic s.r.o. Rekonstrukce výrobní a přístavba skladovací haly OPPI
VARIA spol. s.r.o. CNC soustružnické a frézovací centrum OPPI
    nahoru ˄

Sociální služby a zdravotnictví

Žadatel Název projektu Dotační program
Obec Sovětice Pořízení velkoobjemové cisterny pro JSDH Sovětice IROP
Obec Lovčice Zvýšení připravenosti JSDH Lovčice k řešení a řízení rizik a katastrof - Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30 IROP
Obec Mlázovice Nákup velkokapacitní požární cisterny IROP
Město Česká Skalice Zvýšení připravenosti k řešení a řízení ri-zik a katastrof – Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30 – pro JSDH Česká Ska IROP
Město Třebechovice pod Orebem Vybavení JSDH k řešení následků klimatických změn IROP
Město Jičín Velkokapacitní požární cisterna pro jednotku SDH města Jičín IROP
Obec Markvartice Nákup velkoobjemové cisterny IROP
Město Chlumec nad Cidlinou Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH města Chlumec nad Cidlinou IROP
Centrum služeb Broumov s.r.o. Sociální podnik Centrum služeb Broumov s.r.o. OP LZZ
Domov důchodců Borohrádek Oprava střechy Domova důchodců
Borohrádek - Zámeček
EHP/Norsko
Fakultní nemocnice Hradec Králové Modernizace FN HK v oblasti nozokomiálních infekcí IOP
Fakultní nemocnice Hradec Králové Modernizace rehabilitace ve FN HK IOP
Fakultní nemocnice Hradec Králové Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve FN HK IOP
Fakultní nemocnice Hradec Králové Dětská klinika - zateplení obvodového pláště OP ŽP
Fakultní nemocnice Hradec Králové Infekční klinika - zateplení obvodového pláště OP ŽP
Fakultní nemocnice Olomouc, a.s. Zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů IOP
Královéhradecký kraj Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit OP LZZ
Královéhradecký kraj Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje III. OP LZZ
Královéhradecký kraj Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji OP LZZ
Královéhradecký kraj Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji OP LZZ
Město Dvůr Králové nad Labem Rekonstrukce a modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové n. Labem EHP/Norsko
Město Kutná Hora Azylový dům se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře IOP
Město Kutná Hora Centrum sociálních služeb Kutná Hora IOP
Město Špindlerův Mlýn Vytvoření společného integrovaného záchranného systému v Krkonoších - Špindlerův Mlýn - Podgorzyn OPPS ČR - PL
Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie Komplexní vzdělávání programu v oblasti výživy onkologických pacientů OP VK
Oblastní nemocnice Jičín a.s. Vzdělání - cesta ke kvalitě OP LZZ
Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zlepšení podmínek pro pacienty LDN ON - Jičín, a.s. EHP/Norsko
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Modernizace přístrojového vybavení Iktového centra Klaudiánovy nemocnice IOP
Život bez bariér, o.s. Centrum bez bariér v Nové Pace ROP SV
Město Nový Bydžov Podpora komunitní práce a APK OPZ
Město Náchod Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených OPZ
    nahoru ˄

Vzdělávání

Žadatel Název projektu Dotační program
Agentura ochrany přírody a krajiny Procesní optimalizace AOPK ČR OP LZZ
ARGO-HYTOS s.r.o. Rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců ARGO-HYTOS s.r.o. OP LZZ
ARGO-HYTOS s.r.o. Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - Úřad práce OPLZZ
ATL CZ, s.r.o. Znalosti - příležitost a budoucnost pro ATL CZ s.r.o. OP LZZ
BIZ Data a.s. Vytvoření kompetenčního centra vývojového prostředí LANSA OP LZZ
Centrum evropského projektování a.s. Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené lidi OP VK
Centrum evropského projektování a.s. EDUCEP II OP LZZ
Centrum evropského projektování a.s. EDUCEP - vzdělávání zaměstnanců Centra evropského projektování a.s. OP LZZ
Centrum služeb Broumov s.r.o. Sociální podnik Centrum služeb Broumov s.r.o. OP LZZ
Conteg s.r.o. Komplexní vzdělávání zaměstnanců Conteg spol. sr.o. OPLZZ
Český telekomunikační úřad Efektivní správa Českého telekomunikačního úřadu OP LZZ
Český telekomunikační úřad Strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu OP LZZ
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. OP LZZ
ETA a.s., Hlinsko Vzdělávání zaměstnanců společnosti ETA a.s. ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku OP LZZ
ETA a.s., Hlinsko Vzdělávání zaměstnanců společnosti ETA a.s. ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku OP LZZ
Fibertex, a.s. Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců
Fibertex, a.s.
OP LZZ
Generální ředitelství cel Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy OP LZZ
Geomine, a.s. Komplexní vzdělávání zaměstnanců Geomine a.s. OPLZZ
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KHK OP VK
Kraft Foods CR s.r.o. Nové výzvy si žádají vzdělané zaměstnance OP LZZ
Marius Pedersen Zvyšování znalostí zaměstnanců Marius Pedersen Group OP LZZ
Matrix a.s. Vzdělávání zaměstnanců firmy MATRIX a.s. OP LZZ
Město Broumov Zvýšení kvality řízení MÚ Broumov (výzva 53.) OP LZZ
Město Broumov Řízení lidských zdrojů (výzva 57.) OP LZZ
Město Broumov Systémová a efektivní opatření agendy SPOD ORP Broumov OP LZZ
Město Hodonín MěÚ Hodonín - S lidmi pro lidi OP LZZ
Město Hořice Zvýšení kvality řízení Městského úřadu v Hořicích OP LZZ
Město Hořice Efektivní řízení lidských zdrojů Městského úřadu v Hořicích (výzva 57) OP LZZ
Město Hořice Zvýšení kvality řízení Městského úřadu v Hořicích OP LZZ
Město Náchod Rozvoj kvalifikace a zvýšení konkurenceschopnosti OP LZZ
Město Náchod Rozvoj efektivity a kvality poskytování sociálně právní ochrany - OSPOD Náchod OP LZZ
Město Náchod Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě OPLZZ
Město Nové Město nad Metují Vzděláváním k vyšší profesionalitě úředníků městského úřadu OP LZZ
Město Nové Město nad Metují Optimalizace řídících a a vzdělávacích procesů OP LZZ
Město Nový Bydžov MÚ Nový Bydžov - úřad pro Vás (výzva 53.) OP LZZ
Město Nový Bydžov MÚ NB - Efektivní úřad (výzva 57.) OP LZZ
Město Nový Bydžov MÚ NB - efektivní úřad II. (výzva 69.) OP LZZ
Město Přelouč Zvýšení kvality řízení a good governance v městském úřadu Přelouč OP LZZ
Město Trutnov Zvýšení kvality v úřadech územní veřejné správy OP LZZ
Město Trutnov Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF OP LZZ
Město Trutnov Vzdělávání jako prostředek zefektivnění a zkvalitnění přístupu úřadu ke klientům OP LZZ
Město Turnov Zvýšení kvality řízení a managementu na Městském úřadě v Turnově OP LZZ
Město Turnov Vzdělávání jako prostředek zefektivnění a zkvalitnění přístupu úřadu ke klientům (výzva 69) OP LZZ
Město Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí - efektivní úřad OPLZZ
Město Vamberk Zvýšení kvality řízení a správy Městského úřadu Vamberk OP LZZ
Městská část Praha 18 Zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím změny procesů a postupů v Úřadu Městské části Praha 18 OP LZZ
Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie Komplexní vzdělávání programu v oblasti výživy onkologických pacientů OP VK
Nadace Východočeská onkologie Edukační program v oblasti klinických studií prováděných na onkologických nemocných OP VK
Obchodní tiskárny, a.s. Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Obchodní tiskárny, a.s OP LZZ
Oblastní nemocnice Jičín a.s. Vzdělání - cesta ke kvalitě OP LZZ
OMT Group Vytvoření vzdělávacích programů na základě potřeb trhu Královéhradeckého kraje OPVK
Opavia - LU, s.r.o. Vzdělávání pro lepší konkurenceschopnost zaměstnanců v závodech Opavia OP LZZ
OPTREX Czech a.s., Vrchlabí Učme se rychle - získejme v OPTREXU konkurenční výhodu OP LZZ
OTK a.s., Kolín Komplexním vzděláváním zaměstnanců společnosti Obchodní tiskárny, akciová společnost ke zmírnění následků krize OP LZZ
Pastorační středisko o.p.s. Další vzdělávání pro církevní organizace OP  VK
PoVI, s.r.o. Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce OP VK
SERVISBAL OBALY s.r.o. Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - Úřad práce OPLZZ
Sklopísek Střeleč a.s. Rozvoj kvalifikace a zvýšení konkurenceschopnosti OP LZZ
SSI Schäfer s.r.o. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců a rozvoj řídících dovedností mistrů a manažerů v
SSI Schäfer s.r.o.
OP LZZ
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové n.L. Škola na dotek v Královéhradeckém kraji OPVK
URP s.r.o. Rozvoj lidských zdrojů ve firmě URP OP LZZ
    nahoru ˄

Životní prostředí

Žadatel Název projektu Dotační program
Fakultní nemocnice Hradec Králové Dětská klinika - zateplení obvodového pláště OP ŽP
Fakultní nemocnice Hradec Králové Infekční klinika - zateplení obvodového pláště OP ŽP
Katastrální úřad Trutnov KP Trutnov - výměna oken OP ŽP
Město Chlumec nad Cidlinou Školní jídelna a družina Chlumec nad Cidlinou OP ŽP
Město Jaroměř Regenerace zeleně historicky významného objektu městského hřbitova Jaroměř OP ŽP
Město Litomyšl Vybavení kompostárny v Litomyšli novou technologií OP ŽP
Město Meziměstí Modernizace ZŠ Meziměstí OP ŽP
Město Meziměstí Zateplení obvodového pláště MŠ Vižňov OP ŽP
Město Miletín Soubor opatření ke snížení energické náročnosti budovy ZŠ v Miletíně OP ŽP
Město Pec pod Sněžkou Zkapacitnění nakládání s odpady OP ŽP
Město Špindlerův Mlýn Regenerace zeleně centra města Špindlerův Mlýn OP ŽP
Město Třebechovice pod Orebem „Zametací vůz – zpracování žádosti o dotaci a související činnosti“ - tři fáze OP ŽP
Město Žďár nad Metují Vegetační úpravy v katastru obce Žďár nad Metují OP ŽP
Městys Mlázovice Sběrný dvůr v Mlázovicích OP ŽP
Městys Nový Hrádek Zateplení objektu ZŠ  Nový Hrádek OP ŽP
Obec Bezděkov nad Metují Vybavení kompostárny v Bezděkově nad Metují OP ŽP
Obec Dobrá Voda u Hořic Zateplení budovy ZŠ  a MŠ Dobrá Voda OP ŽP
Obec Petrovičky Ošetření aleje lip OP ŽP
Obec Praskačka Stavební úpravy budovy mateřské školy Sedlice č.p. 37 OP ŽP
Obec Přepychy Snížení energetické náročnosti ZŠ Přepychy OP ŽP
Obec Smidary Energeticky úsporná opatření MŠ Smidary OP ŽP
Obec Staré Místo Výstavba vodovodu v obci Staré Místo MZe 129 182
Obec Všestary Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary OP ŽP
Obec Žďár nad Metují Vegetační úpravy v katastru obce Žďár nad Metují OP ŽP
OTK a.s., Kolín Komplexním vzděláváním zaměstnanců společnosti Obchodní tiskárny, akciová společnost, ke zmírnění následků krize OP LZZ
POO OS TOK Veba Rekonstrukce topení, zateplení a instalace tepelného čerpadla OP ŽP
Smidary Zateplení MŠ Smidary OP ŽP
SSI Schäfer s.r.o. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců a rozvoj řídících dovedností mistrů a manažerů v SSI Schäfer s.r.o. OP LZZ
Univerzita Hradec Králové Zateplení budovy č. 5 Univerzity Hradec Králové OP ŽP
ZO ČSOP Orlice Revitalizace toku, nivy a mokřadů u Krňovic OP ŽP
    nahoru ˄

Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ