Reference - koncepce, výzkum a inovace | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Reference – Koncepce, výzkum a inovace

Tematické analýzy a koncepce
Analýza lidských zdrojů Královéhradeckého kraje
Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2013
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011-15 – metodické vedení
Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje - analytická část
Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje a Akční plán (2010 - 2011)
Analýza dobrovolných svazků obcí na území Královéhradeckého kraje
Analýza čerpání finančních prostředků z fondů EU v Královéhradeckém kraji v období 2004 – 2008
Analýza dotačních a grantových programů Královéhradeckého kraje v období 2004 – 2008
Analýza hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení hospodářsky slabých oblastí
Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji – analytická část
Analýza lidských zdrojů v oblasti medicíny, farmacie, zdravotnictví a chemie na území Královéhradeckého a Pardubického kraje
Analýza situace v regionu Královéhradeckého kraje s ohledem na úspěšnost při předkládání projektů do SROP a na potřeby regionu
Analýzy ve vazbě na nové programové období EU 2014-20
Analýza socioekonomického rozvoje Královéhradeckého kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky
Analýza potenciálních potřeb obcí po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky
Problémová analýza potřeb Královéhradeckého kraje ve vazbě na nové programovací období EU 2014 – 2020
Problémová analýza potřeb Pardubického kraje ve vazbě na nové programovací období EU 2014 – 2020
Problémová analýza potřeb Libereckého  kraje ve vazbě na nové programovací období EU 2014 – 2020
Průzkumy a dotazníková šetření
Dotazníkové šetření "Příprava projektů v rámci SROP"
Průzkum podnikatelského prostředí města Hradec Králové
Analýza domovního a bytového fondu v Hradci Králové a zázemí
Průzkum veřejných prostor v centru Hradec Králové - Mapování chování a sčítání chodců
Vyhodnocení průzkumů veřejných prostorů města Hradec Králové a založení časových řad
Dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel obce Vlkov, návrhy na využití budovy bývalé školy
Publikační činnost
Příležitosti pro malé obce 2007 – 2013 (publikace + CD)
Investujte v Královéhradeckém kraji (tištěná publikace)
Investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji – rozvojové plochy (interaktivní publikace)Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ