Reference | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Reference – Lektorská činnost

Dotační management

Klient Název školení
Ministerstvo vnitra ČR Workshop pro příjemce dotace OPLZZ - Praha
Ministerstvo vnitra ČR Workshop pro příjemce dotace OPLZZ - Brno
Ministerstvo vnitra ČR Workshop pro příjemce dotace OPLZZ - Hradec Králové
Dvrosko Příprava projektu
Diecézní katolická charita Hradec Králové Školení projektových manažerů Charity
Mikroregion Podchlumí Příprava projektů - Školení členů a zástupců občanského sdružení Podchlumí, místní akční skupiny
MAS Společná Cidlina Příprava projektů - Školení členů a zástupců občanského sdružení Společná Cidlina, místní akční skupiny
Škola obnovy venkova Hořice Příprava projektů
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Příprava projektů - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Příprava projektů - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Příprava projektů - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Příprava projektů - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Příprava projektů - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Příprava projektů - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Příprava projektů - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Řízení projektů - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Řízení projektů - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Řízení projektů - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Řízení projektů  - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Řízení projektů - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Řízení projektů - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Řízení projektů  - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - školení pro projektové manažery KÚ Libereckého kraje Projektové řízení - Liberec
CEP, a.s. - školení pro projektové manažery KÚ Královéhradeckého kraje Projektové řízení - Žacléř
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Příprava projektů - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Příprava projektů - Pardubice
CEP, a.s. - školení pro projektové manažery Magistrátu města Hradec Králové Příprava a realizace projektů IPRM - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Řízení projektů - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Řízení projektů - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Řízení projektů - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Seminář pro příjemce 3.2 - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové a finanční řízení pro začátečníky - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové a finanční řízení pro začátečníky - Broumov
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové a finanční řízení pro začátečníky - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové a finanční řízení pro pokročilé -Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové a finanční řízení pro pokročilé -Hradec Králové

Finanční řízení

Klient Název školení
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Finanční řízení - Liberec

PPP projekty

Klient Název školení
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Seminář - PPP projekty

Projektové řízení

Klient Název školení
Město Broumov, Město Hořice, Město Nový Bydžov Projektové řízení
HalyBiz Příprava na certifikaci IPMA D

Projektové řízení - TDI

Klient Název školení
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Seminář z pohledu TDI - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Seminář z pohledu TDI - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Seminář z pohledu TDI - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Seminář z pohledu TDI - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové řízení z pohledu TDI - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové řízení z pohledu TDI - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Projektové řízení z pohledu TDI - Hradec Králové

Regionální rozvoj

Klient Název školení
Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Capacity building
Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Building capacities of local municipalities of Pomoravlje region

Veřejné zakázky

Klient Název školení
Otevřený kurz Veřejné zakázky v OPLZZ
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení a publicita - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení a publicita - Svitavy
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení a publicita - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení a publicita - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení a publicita - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení a publicita - Česká Lípa
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení a publicita - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení a publicita - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení a publicita - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení a publicita - Hradec Králové
CEP, a.s. - školení pro zaměstnance krajů a krajských organizací Zadávací řízení - Pardubice
CEP, a.s. - školení pro zaměstnance krajů a krajských organizací Zadávací řízení - Žacléř
CEP, a.s. - školení pro zaměstnance krajů a krajských organizací Zadávací řízení - Liberec
CEP, a.s. - školení pro zaměstnance krajů a krajských organizací Zadávací řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení  - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení  - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení  - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky s ÚOHS - Dvůr Králové n. Labem
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky s ÚOHS - Dvůr Králové n. Labem
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Zadávací řízení - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky pro začátečníky - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky pro začátečníky - Broumov
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky pro začátečníky - Hradec Králové
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky pro pokročilé - Liberec
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky pro pokročilé - Pardubice
CEP, a.s. - otevřený seminář pro veřejnost Veřejné zakázky pro pokročilé - Hradec KrálovéCertifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ