Reference - regionální rozvoj | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Reference – Regionální rozvoj

Krajské strategie
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 – 2013
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013
Monitoring a evaluace
Monitoring Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10
Průběžná evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10
Závěrečná evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10
Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod)
Operační programy
Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013
Prováděcí dokument k ROP Severovýchod 2007-2013
Prováděcí dokument k ROP NUTS II Severozápad 2007-2013
Operační manuál NUTS II Severozápad 2007-2013
Integrované plány
Integrovaný plán rozvoje Města Hradec Králové
Integrovaný plán rozvoje města Náchod
Integrovaný plán rozvoje města Nový Bydžov na období 2007 – 2013
Integrovaný plán rozvoje Broumovska na období 2007 – 2013
Místní akční skupiny
Integrovaná strategie regionu Společná Cidlina
Strategie rozvoje regionu Brána do Českého ráje
Obce a města
Strategický rozvojový plán města Jilemnice
Strategický plán města Týniště nad Orlicí
Strategický plán města Nové Město nad Metují
Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem
Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem – implementační část
Strategický plán rozvoje obce Bartošovice v Orlických horách
Hlavní rozvojové směry obce Vysokov do roku 2020
Mikoregiony a regiony
Strategie rozvoje mikroregionu Novobydžovsko
Strategie rozvoje mikroregionu Cidlina
Rozvojový plán regionu Novopacka
Strategický plán rozvoje Jaroměřska
Strategický plán rozvoje Náchodska
Strategický plán rozvoje Smiřicka
Strategický plán rozvoje města Rychnov nad Kněžnou a zázemí
Integrovaná rozvojová strategie mikorregionu Policko
Aktualizace strategického plánu mikroregionu Třebechovicko
Aktualizace strategického plánu mikroregionu Urbanická Brázda
Konference a semináře
Příležitosti pro malé obce v období 2007-13 v Královéhradeckém kraji
Rozvoj venkova v Královéhradeckém kraji  I. + II.Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ