Reference - veřejné zakázky | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Reference – Veřejné zakázky

Veřejní zadavatelé - Dodávka Neveřejní zadavatelé - Dodávka
Veřejní zadavatelé - Služby Neveřejní zadavatelé - Služby
Veřejní zadavatelé - Stavební práce Neveřejní zadavatelé - Stavební práce


Veřejní zadavatelé

Dodávka

Název zadavatele Název zakázky Typ zadávacího řízení Operační program
TJ Bruslařský klub Nová Paka Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy zjednodušené podlimitní MMR
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Dodávka vybavení interiéru, včetně počítačové techniky otevřené podlimitní IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Dodávka a montáž AV techniky, elektroakustiky a scénického osvětlení otevřené nadlimitní IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Samozvučné hudební nástroje pro Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Dodávka koncertního klavíru pro Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Dodávka počítačového vybavení zjednodušené podlimitní  IOP
Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola Dodávka simulátoru pro výuku harvestorových technologií v České lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole otevřené podlimitní ROP SV
Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola Dodávka simulátoru pro výuku harvestorových technologií v České lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole II otevřené podlimitní ROP SV
DSO Broumovsko Varovný systém ochrany před povodněmi pro obce Broumovska otevřené nadlimitní  OPŽP
Gymnázium Dobruška Dodávka počítačů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Gymnázium Jičín Učební pomůcky veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Gymnázium Náchod Dodávka IT techniky zjednodušené podlimitní OPVK
Gymnázium Trutnov Dodávka ICT techniky zjednodušené podlimitní OPVK
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 Výběr dodavatele výukové techniky do Gymnázia v Dobrušce veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 Dávka vybavení chemické laboratoře - investice veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 Dávka vybavení chemické laboratoře - investice II veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 Dávka vybavení chemické laboratoře - neinvestice veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Dodávka zemědělských strojů do školního hospodářství veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Integrovaná střední škola Nová Paka Dodávka strojů pro strojírenský a elektrotechnický průmysl otevřené podlimitní ROP
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 Výběrové řízení na stavební úpravy laboratoře fyziky veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky do Jiráskova gymnázia v Náchodě veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky do Jiráskova gymnázia v Náchodě - 2 veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 Dodávka výpočetní techniky a učebních pomůcek do Jiráskova gymnázia v Náchodě - část 1: Výpočetní technika a další elektrotechnika, část 2: Analytické váhy zjednodušené podlimitní  OPVK
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 452 Výběrové řízení na dodávku nábytku do laboratoře techniky veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 453 Výběrové řízení na stavební úpravy laboratoře techniky veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Královéhradecký kraj Doplnění AV technologií, včetně serverového a síťového řešení pro Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové veřejná zakázka malého rozsahu KHK
Královéhradecký kraj Dodávka vnitřního vybavení a vybavení na venkovní odpočinkovou zónu Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové zjednodušené podlimitní  KHK
Královéhradecký kraj Vnitřní vybavení - nábytek - Gymnázium J. K. Tyla zjednodušené podlimitní KHK
Královéhradecký kraj Sanitární technika - Gymnázium J. K. Tyla zjednodušené podlimitní KHK
Královéhradecký kraj AV Technika - Gymnázium J. K. Tyla zjednodušené podlimitní KHK
Královéhradecký kraj Osvětlení budovy - Gymnázium J. K. Tyla zjednodušené podlimitní KHK
Královéhradecký kraj Zadávací řízení na dodávku vybavení č.02 v rámci projektu „Podpora praktické výuky technických oborů na střední škole – SPŠ Trutnov“  otevřené nadlimitní  ROP SV
Královéhradecký kraj Příprava vzorků pro projekt „Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví“ zjednodušené podlimitní  ROP SV
Královéhradecký kraj Dodávka a implementace Technologického centra Královéhradeckého kraje otevřené nadlimitní  IOP
Královéhradecký kraj Výběr dodavatele propagačních materiálů v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Královéhradecký kraj Výběr dodavatele pamětní desky a propagačního materiálu veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Královéhradecký kraj Zadávací řízení na dodavatele strojního zařízení a vybavení v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva“ otevřené nadlimitní  ROP SV
Královéhradecký kraj Stavební úpravy objektu J.K. Tyla Otevřené podlimitní ROP SV
Královéhradecký kraj Elektronická spisová služba  Otevřené nadlimitní  IOP
Královéhradecký kraj Zadávací řízení na dodavatele strojního zařízení a vybavení v rámci projektu
„Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva“
otevřené nadlimitní  ROP SV
Královéhradecký kraj Zadávací řízení na dodávku vybavení č.02 v rámci projektu „Podpora praktické výuky technických oborů na střední škole – SPŠ Trutnov“  otevřené nadlimitní  ROP SV
Královéhradecký kraj Doplňující dodávka vybavení č. 02 - Vybavení učeben elektro jednací řízení bez uveřejnění ROP SV
Královéhradecký kraj Doplňující dodávka vybavení č. 02 - Mikroprocesorová technika a robotika jednací řízení bez uveřejnění ROP SV
Královéhradecký kraj Doplňující dodávka vybavení č. 02 - Přístrojové vybavení elektro jednací řízení bez uveřejnění ROP SV
Královéhradecký kraj Dodávka vybavení výpočetní technikou veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Královéhradecký kraj Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici Jičín a. s. – nemocnice Nový Bydžov – dodávky otevřené nadlimitní OPŽP
Královéhradecký kraj Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici Jičín a. s. – nemocnice Jičín – dodávky otevřené nadlimitní OPŽP
Královéhradecký kraj Elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje otevřené nadlimitní IOP
Královéhradecký kraj Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje otevřené nadlimitní IOP
Královéhradecký kraj Zajištění a vyhotovení propagačních brožur otevřené nadlimitní  ROP SV
Královéhradecký kraj Zajištění vyhotovení reklamních předmětů II veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Královéhradecký kraj Výroba multimediálního DVD veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Lékařská fakulta UK v HK AV technika otevřené nadlimitní  VAVPI
Lékařská fakulta UK v HK Aktivní prvky strukturované kabeláže otevřené nadlimitní  VAVPI
Lékařská fakulta UK v HK Přístrojové vybavení otevřené nadlimitní  VAVPI
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 Výběr dodavatele pomůcek pro výuku II veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín 42 – Masarykova ZŠ Stará Paka – dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín 42 – Masarykova ZŠ Stará Paka – dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Město  Nová  Paka Konsolidace IT a nové služby TC Nová Paka“, Část 1: Elektronizace agend, Část 2: Rozšíření a konsolidace Technologického centra Nová Paka, Část 3: Publikace prostorových dat otevřené podlimitní IOP
Město Holice Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice – dodávka interiéru užší nadlimitní ROP SV
Město Hořice Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I., II. a III. část výzvy - Hořice otevřené nadlimitní  IOP
Město Jilemnice Dodávka technologie digitálního kina zjednodušené podlimitní bez dotace
Město Jilemnice Vybavení kina sedačkami zjednodušené podlimitní bez dotace
Město Litomyšl Realizace Dětského programu a expozice Andělé na návrší otevřené nadlimitní IOP
Město Litomyšl VŘ - dětský program a andělé - 2 části otevřené nadlimitní  IOP
Město Miletín Dodávka interiérů  veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Město Nový Bydžov Kamerový systém - 2. etapa otevřené podlimitní MVCR
Město Nový Bydžov Dodávka městského kamerového systému otevřené nadlimitní  bez dotace
Město Nový Bydžov Nový Bydžov – MKDS etapa I. otevřené podlimitní Podpora prevence kriminality
Město Nový Bydžov VŘ na dodavatele technického a programového vybavení pro realizaci projektu TC ORP Nový Bydžov včetně implementace otevřené nadlimitní IOP
Město Rokytnice v Orlických horách Obnova bývalé sýpky v Rokytnici pro umístění stálé muzejní expozice otevřené nadlimitní ROP SV
Město Trutnov Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov zjednodušené podlimitní IOP
Město Třebechovice pod Orebem Pořízení zametacího stroje II, III, IV zjednodušené podlimitní OPŽP
Město Třebechovice pod Orebem Pořízení zametacího stroje zjednodušené podlimitní  SFŽP
Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí Výběrové řízení na dodavatele kontejnerů na zelený odpad II. veřejná zakázka malého rozsahu OPŽP
Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí Výběrové řízení na dodavatele štěpkovače II. veřejná zakázka malého rozsahu OPŽP
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Vybavení interiéru otevřené nadlimitní  ROP SV
Muzeum a galerie Rychnov nad Kněžnou Interiéry - AV Technika + osvětlení otevřené nadlimitní  ROP SV
Muzeum a galerie Rychnov nad Kněžnou Dodávka a montáž vnitřního vybavení – část rekonstrukce a renovace oken, dveří, podlah otevřené nadlimitní  ROP SV
Muzeum a galerie Rychnov nad Kněžnou Dodávka a montáž vybavení expozic, pracovišť muzea a venkovní plochy otevřené nadlimitní  ROP SV
Muzeum a galerie Rychnov nad Kněžnou Dodávka a montáž  zabezpečovací techniky otevřené nadlimitní  ROP SV
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Dodávka a instalace informačních tabulí naučné cyklotrasy veřejná zakázka malého rozsahu ROP
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Dodávka a instalace audiovizuálního centra Muzea války na Chlumu veřejná zakázka malého rozsahu ROP
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Dodávka a instalace vnitřního vybavení Muzea války veřejná zakázka malého rozsahu ROP
Obec Bílá Voda u Javorníka Cisternová automobilová stříkačka     speciální technická  otevřené nadlimitní CZ-PL
Obec Cerekvice nad Bystřicí Doplnění dětských hřišť v obci Cerekvice nad Bystřicí veřejná zakázka malého rozsahu MMR
Obec Kosičky Dodávka místního rozhlasu v obci Kosičky veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Obec Mlázovice Vybavení sběrného dvora veřejná zakázka malého rozsahu OPŽP
Obec Mostek Sportovní areál Mostek - Doplnění venkovní posilovny veřejná zakázka malého rozsahu MMR
Obec Mostek Zadávací řízení na dodavatele vybavení dětského hřiště veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Obec Sovětice Rekonstrukce střechy veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí Dodávka počítačů zjednodušené podlimitní OPVK
Obchodní akademie, Náchod 17 - Obchodní akademie Náchod - dodávku notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
OREDO s.r.o. Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje - II. fáze  otevřené nadlimitní ROP
OREDO s.r.o. Modernizace odbavovacího systému  integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje otevřené nadlimitní ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s. Vnitřní vybavení budov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci Kuks, Část 1: Vnitřní vybavení budov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci Kuks zjednodušené podlimitní  ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s. Vnitřní vybavení budov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci Kuks, Část 2: Osvětlení budov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci Kuks zjednodušené podlimitní  ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s. Dodávka AV techniky do multimediálního sálu v budově č.p. 57 v obci Kuks zjednodušené podlimitní  ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s. Dodávka AV techniky do multimediálního sálu v budově č.p. 57 v obci Kuks II“ zjednodušené podlimitní  ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s. Vnitřní vybavení budov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci Kuks II, Část 1: Vnitřní vybavení budov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci Kuks II zjednodušené podlimitní  ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s. Vnitřní vybavení budov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci Kuks II, Část 2: Osvětlení budov č.p. 57 a č.p. 72 budov v obci Kuks II zjednodušené podlimitní  ROP SV
Speciální základní škola A. Bartoše 30 - Speciální ZŠ Augustina Bartoše - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Společná CIDLINA, o.s. a Hradecký venkov, o.p.s. Dětem pro radost II. zjednodušené podlimitní  PRV
SPŠ Hronov Dodávka strojů včetně proškolení obsluhy otevřené nadlimitní  OPVK
SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 Nákup výpočetní techniky zjednodušené podlimitní OPVK
SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2070 Výběr školitele pro oblast IT veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
SŠTŘ Nový Bydžov Dodávka vybavení pro projekt "Správnou volbou…", část 1 veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
SŠTŘ Nový Bydžov Dodávka vybavení pro projekt "Správnou volbou…", část 2 veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
SŠTŘ Nový Bydžov Dodávka vybavení pro projekt "Správnou volbou…", část 3 veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
SŠTŘ Nový Bydžov Dodávka vybavení pro projekt "Správnou volbou…", část 4 veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
SŠTŘ Nový Bydžov dodávka pomůcek - 3 části zjednodušené podlimitní OPVK
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Dovybavení lakovny, dodávka trenažéru na nákladní automobil a dodávka mobilní semaforové konstrukce: část 1: Dovybavení lakovny včetně souvisejících úprav,  část 2: Dodávka řidičského trenažéru na nákladní automobil, část 3: Dovybavení dopravní učebny a přilehlé cvičné plochy mobilní světelnou signalizací pro dopravní situace zjednodušené podlimitní  ROP
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 32 – SOŠ a SOU Trutnov – dodávka tabletů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Dovybavení lakovny včetně souvisejících úprav veřejná zakázka malého rozsahu ROP
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 32 – SOŠ a SOU Trutnov – dodávka tabletů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Dovybavení lakovny včetně souvisejících úprav veřejná zakázka malého rozsahu ROP
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice Dodání filtrační a recyklační technologie veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice Organizace VŘ - Střední průmyslová škola kamenická a sochařská-Dodávka robotizovaného pracoviště 3D rameno otevřené nadlimitní  ROP SV
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice Organizace VŘ - „Robotizované pracoviště 3D Hořice - stavební práce“ veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 Dodávka CNC kotoučové pily s víceosým obráběním kamene otevřené podlimitní ROP SV
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice  Dodávka 3D tiskárny otevřené podlimitní ROP
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dodávka sad nástrojů pro robotizované pracoviště otevřené nadlimitní ROP
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dodávka moderních technologií pro výuku do SPŠ Hronov, část 1 3D Tiskárna otevřené podlimitní ROP
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dodávka sad nástrojů pro robotizované pracoviště otevřené nadlimitní ROP
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dodávka moderních technologií pro výuku do SPŠ Hronov, část 1 3D Tiskárna otevřené podlimitní ROP
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dodávka robotizovaného pracoviště, dodávka SW packetu , včetně školení obsluhy strojů a SW otevřené nadlimitní ROP SV
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dodávka moderních technologií pro výuku do SPŠ Hronov, část 2: Stroje do školních dílen a vybavení pro obrábění kovů otevřené podlimitní ROP
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dodávka moderních technologií pro výuku do SPŠ Hronov, část 3:Vybavení dílen tříletých oborů a praxe maturitních oborů elektro otevřené podlimitní ROP
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dodávka moderních technologií pro výuku do SPŠ Hronov, část 4: Navíječka otevřené podlimitní ROP
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 911 Dodávka moderních technologií pro výuku do SPŠ Hronov, část 1 Stroje do školních dílen a vybavení pro obrábění kovů, část 2:Vybavení dílen tříletých oborů a praxe maturitních oborů elektro, část 3:Navíječka otevřené podlimitní ROP
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 911 Dodávka moderních technologií pro výuku do SPŠ Hronov, část 1 Stroje do školních dílen a vybavení pro obrábění kovů, část 2:Vybavení dílen tříletých oborů a praxe maturitních oborů elektro, část 3:Navíječka otevřené podlimitní ROP
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 911 Dodávka robotizovaného pracoviště, dodávka SW packetu , včetně školení obsluhy strojů a SW – JŘBÚ jednací řízení bez uveřejnění ROP SV
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 911 Dodávka robotizovaného pracoviště, dodávka SW packetu , včetně školení obsluhy strojů a SW – jednací řízení bez uveřejnění jednací řízení bez uveřejnění ROP SV
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 35 – SŠ - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška – dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Dodávka barevného digitálního produkčního tiskového stroje otevřené podlimitní ROP SV
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Dodávka dokončovacích zařízení veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 Dodávka výtahu veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dodávka pomůcek v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dodávka polytechnické stavebnice veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dodávka učebních pomůcek zjednodušené podlimitní  OPVK
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dodávka učebních pomůcek a vybavení učeben otevřené podlimitní OPVK
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Vybavení učeben a pracovišť praktické přípravy SŠTŘ Nový Bydžov otevřené podlimitní OPVK
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 „Vybavení pracoviště praktické přípravy SŠTŘ Nový Bydžov kluznou plochou“ - JŘBU jednací řízení bez uveřejnění OPVK
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 Dodávka nábytku veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 Dodávka malé zemědělské techniky II veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 Dodávka zahradní, malé zemědělské a chladící techniky veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Strojní vybavení pro obor Agropodnikání zjednodušené podlimitní  ROP SV
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící a klimatizační techniky zjednodušené podlimitní  ROP SV
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Strojní vybavení pro obor Agropodnikání – pořízení krmného a sběracího vozu zjednodušené podlimitní  ROP SV
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící a klimatizační techniky zjednodušené podlimitní  ROP SV
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Dodávka vybavení učeben odborného výcviku – chladící zařízení zjednodušené podlimitní  ROP SV
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Dodávka vybavení učeben odborného výcviku – elektro zařízení zjednodušené podlimitní  ROP SV
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové 17. listopadu 1202 Výběrové řízení na dodávku školního nábytku a počítačů včetně příslušenství - část 1: Dodávka školního nábytku do počítačové učebny zjednodušené podlimitní ROP
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové 17. listopadu 1202 Výběrové řízení na dodávku školního nábytku a počítačů včetně příslušenství - část 1: Dodávka školního nábytku do počítačové učebny zjednodušené podlimitní ROP
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Dodávka přístrojů  do Farmaceutické fakulty UK v HK , část 1: Kuličkový homogenizér, část 2: Elementární analyzátor, část 3: Automatické nanášecí zařízení pro TLC-Sampler 4, část 4: Preparativní ultracentrifuga s rotory, část 5: Real-time PCR zjednodušené podlimitní  VAVPI
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Dodávka a montáž výtahů v budově Farmaceutické fakulty UK v HK zjednodušené podlimitní  VAVPI
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, IČ: 00216208 Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – AV technika otevřené nadlimitní VAVPI
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, IČ: 00216208 Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – příjezdová komunikace III otevřené nadlimitní VAVPI
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, IČ: 00216208 Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – přístrojové vybavení, část 1 – Přístroje pro buněčnou analýzu, část 2 –Přístroje pro transfekci, část 3 – Přístroje pro chromatografii, část 4 – Přístroje pro homogenizaci, část 5 –Mikrodestičkový spektrofotometr s monochromátorem, část 6 – Systém automatického odvodňování a parafinování vzorků, část 7 – Pomůcka k monitorování hladiny stresu a identifikaci stresorů, část 8 – Multimyograf systém +  příslušenství, část 9 – MultiScan 5000, část 10 – Přístroje pro katedru biologických a lékařských věd otevřené nadlimitní VAVPI
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, IČ: 00216208 Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – přístrojové vybavení, část 1 - Multimyograf systém +  příslušenství, část 2 – MultiScan 5000 otevřené nadlimitní VAVPI
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, IČ: 00216208 Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – aktivní prvky STK otevřené nadlimitní VAVPI
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Dodávka učebních pomůcek pro měření na obvodech slaboproudé elektroniky otevřené podlimitní OPVK
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 Dodávka didaktických stavebnic“ zjednodušené podlimitní  ROP SV
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou Dodávka vybavení oboru kominíků: část 1: Dodávka třísložkových komínových systémů a komínové frézy, část 2: Dodávka přístroje pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test, část 3: Dodávka krbových kamen veřejná zakázka malého rozsahu ROP
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Dodávka přístroje pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test veřejná zakázka malého rozsahu ROP
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 36 - VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Dodávka přístroje pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test veřejná zakázka malého rozsahu ROP
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Virtuální svařování pro potřeby svářecí školy II veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Dodávka svařovací techniky a techniky virtuálního svařování veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Dodávka vybavení CNC centra otevřené podlimitní ROP
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Dodávka laserové gravírky otevřené podlimitní ROP
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela Pasivní 3D projekce otevřené nadlimitní ROP SV
Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 21 – ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem – dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a Mateřská škola Javornice 34 – ZŠ a MŠ Javornice – dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a mateřská škola Javornice 34-ZŠ a MŠ Javornice-notebooky veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice 44 – ZŠ a MŠ Na Daliborce Hořice – dodávka tabletů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice 44 – ZŠ a MŠ Na Daliborce Hořice – dodávka tabletů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a Mateřská škola Nechanice, okres Hradec Králové 4-ZŠ a MŠ Nechanice-notebooky veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s. 40 - ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s. Dobřany - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov 29 - ZŠ a MŠ Bernartice - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod  16 - ZŠ a MŠ Chvalkovice - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod  16 - ZŠ a MŠ Chvalkovice - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 46 – ZŠ a MŠ 17. listopadu 109, Jičín – dodávka tabletů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 46 – ZŠ a MŠ 17. listopadu 109, Jičín – dodávka tabletů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov 20 - ZŠ a MŠ Mostek - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují 7 - ZŠ a MŠ Teplice nad Metují - dodávka tabletů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují 7 - ZŠ a MŠ Teplice nad Metují - dodávka tabletů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 24 - ZŠ a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec 22 - ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou 39 - ZŠ Františka Kupky, Dobruška - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, Náchod 12 - ZŠ Jaroměř, okr. Náchod - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín 45 – ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín – dodávka notebooků II veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín 45 – ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín – dodávka notebooků II veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Malé Svatoňovice 31 - ZŠ Malé Svatoňovice - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 37 - ZŠ Rychnov nad Kněžnou - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 37 - ZŠ Rychnov nad Kněžnou - dodávka notebooků II veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 33 - ZŠ Rychnov nad Kněžnou - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 33 - ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou - dodávka notebooků II veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 26 - ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 14 - ZŠ speciální Jaroměř - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 14 - ZŠ speciální Jaroměř - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 19 - ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 10 - ZŠ T. G. Masaryka Náhod - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 10 - ZŠ T. G. Masaryka Náhod - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Trutnov, V Domcích 488 Dotykem ke vzdělání - dodávka ICT technologie otevřené nadlimitní OPVK
Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou 38 – ZŠ Vamberk – dodávka notebooků  veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou 38 - ZŠ Vamberk - dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 18 - ZŠ Nový Hrádek - dodávka tabletů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 18 - ZŠ Nový Hrádek - dodávka tabletů veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola, Sobotka, okres Jičín 43 – ZŠ Sobotka – dodávka notebooků II veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola, Sobotka, okres Jičín 43 – ZŠ Sobotka – dodávka notebooků II veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové 01 – ZŠ Třebechovice pod Orebem – dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové 01 - ZŠ Třebechovice pod Orebem -  dodávka notebooků veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí Opakovaná dodávka vybavení ZŠ a MŠ Hradec králové, Jiráskovo náměstí, 2. dílčí části veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
      nahoru ˄

Služby

Název zadavatele Název zakázky Typ zadávacího řízení Operační program
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 „Zabezpečení výuky a výcviku řízení motorových vozidel skupiny B a C v autoškole pro žáky školy ve školním roce 2016/2017“ veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Restaurátorský dohled pro Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Dohled nad realizací zeleně pro Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Výběrové řízení na zajištění koordinátora BOZP pro klášter a zahradu zjednodušené podlimitní  IOP
Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově Restaurátorský průzkum, stavebně historický průzkum, dokumentace historicky cenných prvků – klášter veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově Restaurátorský průzkum, stavebně historický průzkum, dokumentace historicky cenných prvků – zahrada veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově Archeologický průzkum veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově Prováděcí dokumentace, výkon autorského dozoru - zahrada otevřené nadlimitní  IOP
Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově Prováděcí dokumentace, výkon autorského dozoru - klášter otevřené nadlimitní  IOP
Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově Technický dozor investora zjednodušené podlimitní IOP
Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově Koordinátor BOZP zjednodušené podlimitní IOP
Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově Restaurátorský dohled veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Česká republika – Český telekomunikační úřad Výběrové řízení na dodavatele analýz a tematicky souvisejících vzdělávacích aktivit II. otevřené nadlimitní OPLZZ
Česká republika - Úřad práce České republiky Mikroregiony v Libereckém kraji  otevřené nadlimitní OPLZZ
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyty pro žáky a učitele Gymnázia J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 Zajištění ubytování a stravování pro účastníky „Letního přírodovědného soustředění 2014 veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Královéhradecká kraj Zpracování vize  Krajského úřadu Královéhradeckého kraje otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecká kraj Zpracování strategické analýzy a strategie  Krajského úřadu Královéhradeckého kraje otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecká kraj Vzdělávání v modelu CAF otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecká kraj Vzdělávání v oblasti strategického managementu otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecká kraj Vzdělávání v oblasti projektového řízení k certifikaci  podle IPMA otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecká kraj Zpracování strategické analýzy současné finanční  strategie a vytvoření finanční strategie Krajského úřadu Královéhradeckého kraje otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecká kraj Zpracování strategické analýzy současné informační strategie a vytvoření informační strategie Krajského úřadu Královéhradeckého kraje otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecká kraj Zpracování strategické analýzy současného stavu  komunikační strategie a vytvoření komunikační strategie Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecká kraj Zpracování strategické analýzy současného stavu marketingové strategie a vytvoření marketingové strategie Krajského úřadu Královéhradeckého kraje otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecká kraj Zpracování strategické analýzy současného stavu personální strategie a vytvoření personální strategie Krajského úřadu Královéhradeckého kraje otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecká kraj Analýza hlavních a podpůrných procesů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje otevřené nadlimitní OPLZZ
Královéhradecký kraj Aktualizace a doplnění fotobanky veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Královéhradecký kraj Zajištění autobusové dopravy v rámci press tripů Královéhradeckého kraj veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Královéhradecký kraj I. projekt vytváření území soustavy  NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji otevřené nadlimitní  OPŽP
Královéhradecký kraj Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně vyřízení stavebního povolení k projektu Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Jičín a projektu Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov III zjednodušené podlimitní  OPŽP
Královéhradecký kraj Zajištění speciálně upraveného vlakového vagonu pro pojízdné informační centrum (putovního výstavního vlakového vozu), včetně zajištění jeho úpravy zjednodušené podlimitní ROP SV
Královéhradecký kraj LABEL – zpracování podkladů pro tvorbu map povodňových rizik a map ohrožení pro území povodí Orlice veřejná zakázka malého rozsahu OP Central Europe
Královéhradecký kraj Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod -  zpracování projektové dokumentace otevřené nadlimitní bez dotace
Královéhradecký kraj Výběr dodavatele publicity projektu „Stavební úpravy objektu Gymnázia J. K. Tyla“ veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Královéhradecký kraj Vypracování dokumentace pro stavební povolení na akci: „Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové – I. etapa“ veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Královéhradecký kraj Projektová dokumentace interiérů stavby: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K. Tyla v Hradci Králové veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Královéhradecký kraj Konzultant - supervizor, Rekonstrukce Gymnázia J.K. Tyla veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Královéhradecký kraj TDI, BOZP Nemocnice Náchod otevřené nadlimitní  ROP SV
Královéhradecký kraj Autorský dozor v rámci projektu Stavební úpravy objektu Gymnázia J. K. Tyla jednací řízení bez uveřejnění ROP SV
Královéhradecký kraj TDI nemocnice Náchod  otevřené nadlimitní  ROP SV
Krkonoše svazek měst a obcí Grafická příprava propagačních materiálů pro tisk a jejich výroba a tisk veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Krkonoše svazek měst a obcí Výroba a tisk propagačního materiálu – Krkonošská sezóna veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Město Broumov VŘ  na dodavatele procesní analýzy technických služeb  veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Broumov Zpracování analýzy procesů úřadu včetně bezpečnostního auditu, dodávku software a implementace výstupů do chodu úřadu veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Broumov Vytvoření Strategického rozvojového plánu města Broumova do roku 2029 veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Hodonín Transparentní, otevřený úřad - Hodonín zjednodušené podlimitní OPLZZ
Město Hodonín Realizace klíčové aktivity č. 8 a 9 projektu Transparentní, Otevřený, Profesionální úřad – MěÚ Hodonín „S lidmi pro lidi“ veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Hořice Zpracování procesního a bezpečnostního auditu  veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Hořice Zpracování strategického plánu rozvoje města Hořice veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Hořice Zpracování Strategie Městského úřadu Hořice veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Litomyšl VŘ - právní služby veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Město Litomyšl Koordinace projektu, dotační management veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Město Litomyšl Zajištění finančního řízení a administrativy v rámci prodloužení projektu veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Město Litomyšl Poskytování právních služeb v projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Management a koordinace prodloužení projektu III veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Finance a administrativa prodloužení projektu III veřejná zakázka malého rozsahu IOP
Město Náchod Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě zjednodušené podlimitní OPLZZ
Město Nová Paka Vzdělávání zaměstnanců města Nová Paka -  2 dílčí části zjednodušené podlimitní OPLZZ
Město Nový Bydžov   Zpracování procesního a bezpečnostního auditu  veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Nový Bydžov Zpracování systému strategického dokumentu města veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Nový Bydžov Zpracování procesního a bezpečnostního auditu veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Nový Bydžov Zpracování systému strategických dokumentů města veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Nový Bydžov Zpracování strategie a funkčních strategií úřadu města veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Nový Bydžov Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů Města Nový Bydžov a dalších subjektů“ zjednodušené podlimitní  OPLZZ
Město Přelouč Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč 2. dílčí části) zjednodušené podlimitní OPLZZ
Město Trutnov  Zpracování procesního a bezpečnostního auditu  veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Trutnov Provedení školení na strategické plánování  veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Trutnov  Zpracování Strategie Městského úřadu Trutnov veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Turnov Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Město Vamberk Zvýšení kvality řízení a správy Městského úřadu Vamberk (3. dílčí části) zjednodušené podlimitní OPLZZ
Městská část Praha 12 Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12 otevřené nadlimitní bez dotace
Moravské zemské muzeum Zpracování žádosti o dotaci z Norských fondů veřejná zakázka malého rozsahu EHP/Norsko
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Výběrové řízení pro zpracování prováděcí dokumentace pro vnitřní vybavení veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Technický dozor a koordinátor BOZP pro projekt "Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - Centrum krajky veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Oblstí nemocnice Jičín Zadávací řízení na dodavatele školících aktivit pro projekt Vzdělání – cesta ke kvalitě   veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Orlické hory a Podorlicko Kreativní zpracování kampaně Téma roku Orlických hor a Podorlicka veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Orlické hory a Podorlicko Zajištění reklamy v dopravních prostředcích v Brně a v Praze veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Praha 12 Údržba zeleně otevřené nadlimitní  bez dotace
Revitalizace KUKS o.p.s. Výběr dodavatele pro TDI a BOZP pro projekt „Braunův kraj II.“ veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2070 Webový portál veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2070 Výběr rozšiřujícího školení oblasti IT veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2071 Rozšíření webového portálu veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 SOŠ a SOU Trutnov - Jazyky v zahraničí II, Část 1:Jazykově vzdělávací pobyt pro 20 žáků a 2 dozory ve Velké Británii, Část 2:Jazykový kurz pro 2 učitele na Maltě a pro 1 učitele v Rakousku veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyty“, část 1: Jazykově – vzdělávací pobyty pro studenty, část 2: Jazykové kurzy pro učitele veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyty II“, část 1: Jazykově – vzdělávací pobyt pro studenty – Velká Británie, část 2: Jazykově – vzdělávací pobyt pro studenty – Německo, Rakousko, část 3: Jazykově – vzdělávací pobyt pro studenty – Francie, část 4: Shadowing veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 Jazykové kurzy pro učitele veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Technické služby Třebechovice pod Orebem Výběrové řízení na obstaravatele služeb odstraňování odpadů v Třebechovicích pod Orebem. otevřené nadlimitní bez dotace
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Zabezpečení výuky a výcviku řízení motorových vozidel skupiny B, C v autoškole pro žáky školy ve školním roce 2015/2016 veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Výzkumný a šlechtiký ústav ovocnářství Holovousy s.r.o. Zpracování projektové dokumentace ke  Stavebnímu povolení pro projekt: Ovocnářský výzkumný institut III.  zjednodušené podlimitní OP VaVPI
Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyty pro žáky a učitele“, Část 1:Dodávka služeb cestovního ruchu pro žáky školy – jazykově vzdělávací pobyt v Londýně, část 2: Dodávka služeb cestovního ruchu pro učitele školy – jazykový kurz pro učitele na Maltě veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 Jazykově – vzdělávací pobyty II, část 1: Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky, část 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
      nahoru ˄

Stavební práce

Název zadavatele Název zakázky Typ zadávacího řízení Operační program
Obec Kosičky Obecní úřad Kosičky – výměna oken a vstupních dveří veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
ZOO Dvůr Králové a.s. Rekonstrukce a stavební úpravy pavilonu nosorožců II zjednodušené podlimitní bez dotace
Město Dobruška Cyklostezka Dobruška - Opočno, stavba 002 (k.ú. Dobruška, Pulice), úsek 2 a 3 veřejná zakázka malého rozsahu IROP
Obec Lovčice Stavební úpravy na objektu č. p. 85 v Lovčicích zjednodušené podlimitní  ROP SV
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera a klášterní zahrady – vícepráce Z005 jednací řízení bez uveřejnění IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera a klášterní zahrady – vícepráce II jednací řízení bez uveřejnění IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera a klášterní zahrady – vícepráce III jednací řízení bez uveřejnění IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera a klášterní zahrady - vícepráce IV jednací řízení bez uveřejnění IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera a klášterní zahrady - vícepráce V jednací řízení bez uveřejnění IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera a klášterní zahrady - vícepráce VI jednací řízení bez uveřejnění IOP
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera a klášterní zahrady - vícepráce VII jednací řízení bez uveřejnění IOP
Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera a klášterní zahrady užší řízení IOP
Česká republika – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Zateplení budovy katastrálního pracoviště Trutnov – vícepráce I jednací řízení bez uveřejnění SFŽP
Česká republika – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj  Zateplení budovy katastrálního pracoviště Trutnov II otevřené podlimitní OPŽP
Gymnázium Jičín Rekonstrukce šaten zjednodušené podlimitní bez dotace
Hradecký venkov Rekonstrukce 3 kostelů  veřejná zakázka malého rozsahu PRV
Katastrální úřad Výměna oken a zateplení + azbest KP Trutnov podlimitní otevřené OPŽP
Královéhradecký kraj Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva“ otevřené podlimitní ROP SV 
Královéhradecký kraj Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl" otevřené podlimitní ROP SV 
Královéhradecký kraj Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu „Podpora praktické výuky technických oborů na střední škole – SPŠ Trutnov otevřené podlimitní ROP SV 
Královéhradecký kraj Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant otevřené nadlimitní ROP SV
Královéhradecký kraj Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu
„Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové“
otevřené podlimitní ROP SV
Lékařská fakulta UK v HK Příjezdová komunikace otevřené nadlimitní  VAVPI
Lékařská fakulta UK v HK Optická trasa veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Město Holice Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice - stavební práce veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Město Libáň Výstavba autobusového nádraží  zjednodušené podlimitní ROP SV
Město Libáň Dostavba autobusového nádraží Libáň veřejná zakázka malého rozsahu ROP
Město Litomyšl Revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli" - realizace změn stavby I.  otevřené nadlimitní IOP
Město Litomyšl Tvorba projektové dokumentace k přístavbě Piaristické koleje jednací řízení bez uveřejnění IOP
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli - přístavba koleje otevřené nadlimitní IOP
Město Meziměstí Modernizace ZŠ Meziměstí zjednodušené podlimitní OPŽP
Město Miletín Stavební práce týkající se zateplení a plynofikace objektu základní školy K. J. Erbena v Miletíně zjednodušené podlimitní OPŽP
Město Miletín Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy Základní školy v Miletíně zjednodušené podlimitní  OPŽP
Město Rokytnice v Orlických horách Přestavba kotelny na hasičskou zbrojnici v Rokytnici v Orlických horách otevřené podlimitní CZ-PL
Město Špindlerův mlýn Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice ve Špindlerově Mlýně otevřené podlimitní OP CZ-PL
Město Špindlerův Mlýn Rekonstrukce místní komunikace Špindlerův Mlýn – Špindlerova bouda  otevřené podlimitní OP CZ-PL
Město Třebechovice pod Orebem Třebechovické muzeum betlémů otevřené podlimitní ROP SV
Město Železnice  Rekonstrukce školního hřiště Železnice  zjednodušené podlimitní ROP SV
Městys Nový Hrádek Zateplení budovy a výměna oken v ZŠ Novém Hrádku veřejná zakázka malého rozsahu OPŽP
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Dodavatel stavebních prací pro projekt "Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - Centrum krajky II. Otevřené podlimitní ROP SV
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Stavební úpravy stávající budovy muzea války 1866 na Chlumu veřejná zakázka malého rozsahu ROP
Obec Bílé Poličany Rekonstrukce místních komunikací a veřejného prostranství v obci Bílé Poličany veřejná zakázka malého rozsahu PRV
Obec Borek Rekonstrukce obecního úřadu č.p. 8 Borek Zjednodušené podlimitní  není
Obec Bradlec Mateřská školka v Bradleci zjednodušené podlimitní  ROP Střed Čechy
Obec Dobřenice Rekonstrukce sjezdu místních komunikací  zjednodušené podlimitní bez dotace
Obec Holovousy Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy  zjednodušené podlimitní  ROP SV
Obec Kosičky Veřejné osvětlení v obci Kosičky veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Obec Kosičky Obecní úřad Kosičky – výměna oken a vstupních dveří veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Obec Kuks Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks otevřené podlimitní ROP SV
Obec Mlázovice Sběrný dvůr v Mlázovicích veřejná zakázka malého rozsahu OPŽP
Obec Mostek  Zadávací řízení  na vybudování skate parku s in-line dráhou veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Obec Přepychy Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Přepychy – budova základní školy veřejná zakázka malého rozsahu OPŽP
Obec Sovětice Rekonstrukce účelové komunikace  v obci Sovětice veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Obec Sovětice Optimalizace energetické náročnosti budovy Obecního úřadu v Sověticích veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Obec Sovětice Modernizace veřejného osvětlení v obci Sovětice a místní části Horní Černůtky veřejná zakázka malého rozsahu bez dotace
Obec Urbanice Dostavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Urbanice – etapa I. a II. okres Hradec Králové otevřené podlimitní bez dotace
Obec Vrdy Oprava zvoničky ve Vrdech veřejná zakázka malého rozsahu MMR
Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 Výměna oken a zateplení budov v areálu odborného učiliště a Praktické školy Hořice – stavební práce zjednodušené podlimitní  OPŽP
Revitalizace Kuks Prďola a vila - stavební práce  otevřené podlimitní ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s Rekonstrukce a využití budov č. p. 57 a č. p. 72 v obci Kuks pro potřeby Revitalizace KUKS o.p.s.“ otevřené podlimitní ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s. Rekonstrukce budov č.p. 57 a č.p. 72 v obci KUKS v rámci projektu „Braunův kraj II“ – vícepráce – JŘBU jednací řízení bez uveřejnění ROP SV
Revitalizace KUKS o.p.s. Rekonstrukce budov č.p. 57 a č.p. 72 v obci KUKS v rámci projektu „Braunův kraj II“ – vícepráce – JŘBU II jednací řízení bez uveřejnění ROP SV
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Rekonstrukce vestibulu a výměna výtahů na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové otevřené podlimitní VAVPI
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – příjezdová komunikace otevřené nadlimitní VAVPI
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby veřejná zakázka malého rozsahu OPVK
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby II otevřené podlimitní OPVK
ZOO Dvůr Králové a.s. Přestavba pavilonu lidoopů na pavilon goril otevřené podlimitní ROP SV 
ZOO Dvůr Králové a.s. Rekonstrukce a stavební úpravy pavilonu nosorožců II zjednodušené podlimitní bez dotace
      nahoru ˄

Neveřejní zadavatelé

Dodávka

Název zadavatele Název zakázky Typ zadávacího řízení Operační program
TJ Bruslařský klub Nová Paka Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy zjednodušené podlimitní MMR
ADEKO - plus s.r.o. Výběr dodavatele vnitřního vybavení ubytovacího zařízení č.p. 43 v obci Rychnovek otevřené podlimitní PRV
AGROHELP s.r.o. Nákup techniky pro údržbu krajiny veřejná zakázka malého rozsahu PRV
ARROW Intenational CR ,a.s. Nová technologická linka pro potisk žilních katetrů dle pravidel OP otevřené podlimitní OPPI
ARROW International Tampónový potisk - Dodávka a instalace stroje na tampónový potisk dle pravidel OP podlimitní OPPI
ARROW International Kamerový systém veřejná zakázka malého rozsahu OPPI
ARROW International Výběrové řízení na centrální zvlhčování dle pravidel OP podlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka centrálního zvlhčování dle pravidel OP otevřené podlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Redukce VOD sloučenin dle pravidel OP nadlimitní OPŽP
ARROW International CR, a.s. výběrové řízení na centrální zvlhčování  dle pravidel OP nadlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Technologická linka pro potisk žilních katetrů veřejná zakázka malého rozsahu OPPI
ARROW International CR, a.s.  Dodávka pro zařízení pro testování průchodnosti 5ti lumenových žilních katetrů veřejná zakázka malého rozsahu OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka lisovacích strojů pro  výrobu plastových dílů dýchacích obvodů a jejich periferií dle pravidel OP nadlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Veřejná zakázka na robotické pracoviště montáže epidurálních jehel se styletem  veřejná zakázka malého rozsahu OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka automatického stroje pro hrotování trubiček dle pravidel OP podlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka automatického stroje pro tepelnou finalizaci tvaru a kompletaci extrudovaných trubiček dle pravidel OP podlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Vstříkolis na výrobu plastových konektorů na plastových trubičkách veřejná zakázka malého rozsahu OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka automatického stroje pro hrotování trubiček 2 dle pravidel OP podlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka poloautomatického stroje pro montáž sestav zaváděcích drátů dle pravidel OP nadlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka a instalace elektroerozívní drátové řezačky dle pravidel OP podlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Úprava kompresorové stanice dle pravidel OP podlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka a instalace kotle na zemní plyn dle pravidel OP podlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka a instalace plicního ventilátoru dle pravidel OP podlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka a instalace zařízení na tampónový potisk s uzavřeným systémem s velikostí klišé max. 160*80mm dle pravidel OP podlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka a instalace  6 kusů universálního vertikálního vstřikolisu dle pravidel OP nadlimitní OPPI
ARROW International CR, a.s. Dodávka a instalace navíječky pružin z drátu s D-profilem pro Epidurální katétr dle pravidel OP podlimitní OPPI
Centrum služeb Broumov s.r.o.  Dodávka a instalace vybavení tiskařského centra služeb Broumov dle pravidel OP podlimitní IOP
CLITIA Vybavení interiéru otevřené nadlimitní  ROP SV
Davídek s.r.o. Vybavení interiérů sportovně - relaxačního hotelu Davídek otevřené nadlimitní  ROP SV
Hapex, s.r.o.  Dodavatel konzolových  regálů II. veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
HPH, spol. s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele strojů a zařízení (CNC vodní paprsek; CNC frézka; Laminační stroj; CNC soustruhy; Hardware a sítě) dle pravidel OP nadlimitní OPPI
Ján Radič Vybavení ubytovacího objektu JANOVA BOUDA dle pravidel OP podlimitní ROP SV
Kraft Foods CZ s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele – instruktážní DVD veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s. Horské chalupy Bratrouchov Nadlimitní ROP
Lázeňský resort Údolí Bratrouchov, a.s. Výběr dodavatele interiérů objektů Lázeňský resort Údolí Bratrouchov dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
MATRIX, a. s .   Dodávka technologie bowlingu II. dle pravidel OP podlimitní ROP SV
MATRIX, a. s .  Dětské hřiště  veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
MATRIX, a. s .  Lanové dráhy  veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
MATRIX, a. s .  Minigolf  veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
MATRIX, a. s .  Sadové úpravy; Putting green; Parkový mobiliář  veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Park Golf, as část Gastrotechnologie dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
Park Golf, as část Vnitřní vybavení dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
POO OS TOK VEBA  Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti objektu chaty VEBA Janské Lázně veřejná zakázka malého rozsahu OPŽP
Sklopísek Dodávka zařízení pro mokrou magnetickou separaci dle pravidel OP nadlimitní OPPI
Sklopísek Střeleč Magnetický separátor dle pravidel OP nadlimitní OPPI
Sklopísek Střeleč, a.s. Instalace magnetických separátorů do výrobní linky dle pravidel OP otevřené podlimitní OPPI
Sklopísek Střeleč, a.s. Dodávka a zprovoznění zařízení pro mokrou magnetickou separaci - 861.000 EUR dle pravidel OP otevřené nadlimitní OPPI
Sněžník, a. s. Centrum turistického ruchu, Dolní Morava, dílčí část dodávka APRÉS SKI II. dle pravidel OP podlimitní ROP SV
Sněžník, a. s. Centrum turistického ruchu, Dolní Morava, dílčí část dodávka technologie dětského ráje  dle pravidel OP podlimitní ROP SV
Sněžník, a. s. Centrum turistického ruchu, Dolní Morava, dílčí část Lanová  dráha  LD 1  a  LD 2 II.  dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
Sněžník, a. s. Centrum turistického ruchu, Dolní Morava, dílčí část dodávka technilogie dětského ráje dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
Sněžník, a. s. Centrum turistického ruchu, Dolní Morava, dílčí část SO 73 Lanové centrum  dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
Sněžník, a. s. Centrum turistického ruchu, Dolní Morava, dílčí část odbavovací systém  dle pravidel OP podlimitní ROP SV
Sněžník, a. s. Centrum turistického ruchu, Dolní Morava, dílčí část Sněžná děla  dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
Sněžník, a.s. Vybavení hotelu, dílčí část vybavení textilem dle pravidel OP podlimitní ROP SV
Sněžník, a.s. Dodávka vybavení pro aktivní trávení volného času dětí veřejná zakázka malého rozsahu Dotace Pardubického kraje
Sněžník, a.s. Akce: Centrum turistického ruchu Dolní Morava, dílčí část: Vybavení hotelu - dílčí část: vybavení kuchyní, restaurací dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
Sněžník, a.s. Akce: Centrum turistivkého ruchu Dolní Morava, dílčí část: Vybavení hotelu - dílčí část Vybavení - uniformy dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
TJ Bruslařský klub Nová Paka Modernizace technologie chlazení zimního stadionu Nová Paka otevřené nadlimitní SFŽP
TJ Bruslařský klub Nová Paka Dodavatel lyžařské plochy, dopravního zařízení, osvětlení svahu, elektroinstalace, demolice dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
TJ Bruslařský klub Nová Paka Dodavatel zasněžovacího systému dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
TJ Bruslařský klub Nová Paka Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy zjednodušené podlimitní MMR
UNION COSMETIS s.r.o. Dodávka, montáž  a zprovoznění linky na plnění, uzavírání a etiketování obalů dle pravidel OP podlimitní OPPI
Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. Podpora živočišné výroby ve středisku Mžany  veřejná zakázka malého rozsahu PRV
Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. Dodávka vybavení pneuservisu veřejná zakázka malého rozsahu PRV
      nahoru ˄

Služby

Název zadavatele Název zakázky Typ zadávacího řízení Operační program
Argo Hytos Zajištění jazykové výuky pro ARGO -HYTOS s.r.o. veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
ARGO-HYTOS, s.r.o. Zadávací řízení na dodavatele jazykové výuky veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
ARGO-HYTOS, s.r.o. Zadávací řízení na měkké dovednosti veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
ARGO-HYTOS, s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školení MS OFFICE veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
ARGO-HYTOS, s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školení SAP veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Brück AM spol. s r.o. Zajištění školení v rámci projektu „Trvalý tým je nezbytnou podmínkou firemní konkurenceschopnosti“ zjednodušené podlimitní  OPLZZ
Brück AM spol. s r.o. Výběr poskytovatele školení v rámci projektu „Trvalý tým je nezbytnou podmínkou firemní konkurenceschopnosti“ veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Centrum evropského projektování a.s. Výběrové řízení na dodavatele školících aktivit skupinových kurzů - účetnictví, stavební zákon, ochrana hospodářské soutěže, rovné zacházení veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Centrum evropského projektování a.s. Manažerské a obchodní dovednosti veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Centrum evropského projektování a.s. PAAK - řízení a administrace 3 pilotních projektů - Liberecký kraj veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Centrum evropského projektování a.s. PAAK - řízení a administrace 1 pilotního projektu - Pardubický kraj veřejná zakázka malého rozsahu ROP SV
Fibertex, a. s. Vzdělávání zaměstnanců společnosti Fibertex, a.s veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Kraft Foods CZ s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školících aktivit-škola mistrů veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Kraft Foods CZ s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školících aktivit-top management veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Kraft Foods CZ s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školících aktivit – řídící systémy veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Kraft Foods CZ s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školících aktivit – THP + mistři veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Kraft Foods CZ s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školících aktivit - interní lektor veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Kraft Foods CZ s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školících aktivit – ICT školení veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Matrix a. s .   Zadávací řízení na dodavatele školících aktivit skupin veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
Rieter Automotive CZ s.r.o. Intenzivní kurz AJ – strojírenství v automobilovém průmyslu veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
SSI Schäfer s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školících aktivit – odborné školení svářečů veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
SSI Schäfer s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školících aktivit – rozvoj řídících pracovníků a mistrů veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
SSI Schäfer s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele výuky jazyků veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
SSI Schäfer s.r.o. Výběrové řízení na dodavatele školících aktivit – modulu  4 - ICT školení veřejná zakázka malého rozsahu OPLZZ
      nahoru ˄

Stavební práce

Název zadavatele Název zakázky Typ zadávacího řízení Operační program
ADEKO - plus s.r.o. Rekonstrukce ubytovacího zařízení v obci Rychnovek - dodávka vnitřního vybavení veřejná zakázka malého rozsahu PRV
Důl Jan Šverma o.p.s. Hornický skanzen Žacléř – I. etapa  veřejná zakázka malého rozsahu PRV
Hapex, s.r.o. Zhotovitel trojlodní skladové haly  dle pravidel OP podlimitní ROP SV
HAUK s.r.o. Dodavatel výrobní haly Hauk včetně stavebních prací dle pravidel OP podlimitní OPPI
HPH, spol. s r.o. Stavební práce dle pravidel OP nadlimitní OPPI
Ján Radič Stavební úpravy ubytovacího objektu Janova bouda-stavební práce dle pravidel OP podlimitní ROP
Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s.  Horské chalupy Bratrouchov   - stavební práce dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
Matrix a. s .  Rekonstrukce haly a přístavba skladové haly na výrobu hliníkových oken a dveří veřejná zakázka malého rozsahu OPPI
Matrix a. s .  Rekonstrukce haly na výrobu dřevěných oken a dveří veřejná zakázka malého rozsahu OPPI
MATRIX, a. s .  Znovuobnovení letoviska Studánka  – vícepráce na objektu SO 03 Vila - Matrix, a.  dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
Sněžník, a. s. Centrum turistického ruchu, Dolní Morava, dílčí část stavební práce  dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
Sněžník, a. s. Centrum turistického ruchu, Dolní Morava, dílčí část Chata Terezka  dle pravidel OP nadlimitní ROP SV
UNION COSMETICS s.r.o. Rekonstrukce a přístavba výrobní a skladovací haly UNION COSMETIC s.r.o. dle pravidel OP podlimitní OPPI
      nahoru ˄Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ