Školení | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Školení

Nabízíme školení ve třech hlavních oblastech:


Veřejné zakázky

Pro Vás jsou určena školení zaměřená na Zadávání veřejných zakázek dle zákona a Zadávání zakázek v dotačních programech. Získáte přehled o průběhu zadávacích řízení, termínech a lhůtách, požadavcích na zpracování nabídky, nejčastějších pochybeních v zadávacích řízeních.

Projektové řízení

Školení se zaměřují na všechna klíčová témata pro rozvoj znalostí projektového manažera, včetně měkkých dovedností. Kurzy Vás připraví za získání certifi kace v oblasti projektového řízení (IPMA). Témata jsou rozšířena o specifika dotačních projektů.

Dotační management

Prakticky Vám přestavíme pravidla jednotlivých dotačních titulů, upozorníme Vás na úskalí dotačních podmínek. Naučíme Vás jak připravit projektovou žádost, zpracovat monitorovací zprávy, žádosti o platby. Důležité je také znát jak projekt správně fi nančně řídit.

Pořádáme otevřené kurzy v Hradci Králové (foto školících prostor zde), nebo přijedeme za Vámi a uspořádáme pro Vás kurz, který Vám bude šitý na míru.

Praktické kurzy – vše si vyzkoušíte

Klademe důraz na praktickou stránku pořádaných kurzů, abyste si z nich odnesli co nejvíce. Školení jsou realizována interaktivní formou prostřednictvím případových studií, práce ve skupinách, řešení příkladů a úloh.

Zkušený lektorský tým s praxí

Lektoři mají dlouholeté praktické zkušenosti s řízením projektů, přípravou žádostí o dotace, řízením dotačních projektů a s organizací veřejných zakázek. Jsou držiteli mezinárodně uznávaných certifikátů projektového řízení IPMA level C a IPMA level D.

Otevřenost požadavkům

Jsme schopni pružně reagovat na Vaše požadavky a kurzy uzpůsobit Vašim potřebám.

Svět dotačních projektů

Známe odlišnosti dotačního světa projektů. Školení proto obohacujeme o praktické zkušenosti s projekty realizovanými za pomocí dotací.

Akreditované kurzy

Kurzy si necháváme akreditovat, abychom Vám garantovali jejich maximální kvalitu. Nabízíme kurzy akreditované Ministerstvem vnitra ČR pro vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků.

Připravujeme i e-learningové formy vzdělávání.

 

 


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ