Cookies management by TermsFeed Generator
Menu


Dotační management

Nabízíme
 • Vyhledávání vhodné dotace
 • Zpracování žádosti o dotaci
 • Zpracování žádosti o platbu
 • Zpracování monitorovacích zpráv

Nabízíme poradenské, organizační a expertní služby spojené s přípravou, realizací a monitorováním investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z fondů EU, národních či jiných dotačních a grantových zdrojů. Pomůžeme Vám s přípravou a realizací mezinárodních projektů získáním dotace nebo grantu na jejich financování.

Bezplatně s Vámi zkonzultujeme Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodný zdroj financování. Doporučíme případnou úpravu či doplnění projektu. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen. Váš projektový záměr je možné konzultovat zde.

Zbavíme Vás administrativy

Zbavíme Vás všech těchto nepříjemných a čas zabírajících činností. Převezmeme kompletní administraci dotace a komunikaci s poskytovatelem dotace. 
Přehled možných dotačních programů naleznete zde.

Dotační poradenství a vyhledání dotace

 • bezplatně zkonzultujeme Váš projektový záměr
 • zjistíme vhodné dotační tituly a doporučíme Vám vhodný zdroj financování
 • doporučíme vhodnou úpravu či doplnění projektu
 • budeme pro Vás monitorovat vhodné dotace a výzvy

Zpracování žádosti o dotaci

 • připravíme kompletní žádost o poskytnutí dotace
 • zpracujeme požadované přílohy
 • žádost konzultujeme s poskytovatelem dotace
 • garance přijatelnosti a formální správnosti
 • vypořádáme za Vás připomínky poskytovatele dotace

Řízení projektu

 • zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • konzultace změn, oznámení o změnách projektu
 • sledování naplňování indikátorů projektu, harmonogramu, rozpočtu, způsobilých výdajů
 • vedení dokumentace projektu
 • ukončení projektu

Udržitelnost projektu

 • zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu
 • konzultace změn ve fázi udržitelnosti
 • účast při kontrolách projektu, vypořádání připomínek

Maximalizujeme bodový zisk projektu

Při zpracování žádosti se snažíme maximalizovat bodové hodnocení projektu, doporučujeme opatření, která mohou zlepšit bodování projektu. Projekty konzultujeme s poskytovatelem dotace.

Realizace školení k dotačnímu managementu

Oddělení dotačního managementu připravuje a provádí školení a semináře k aktuálním dotačním titulům, projektovému a finančnímu řízení, a také školí projektové manažery.

Termíny a obsah školení najdete v sekci školení.Potřebujete poradit s vhodnou dotací pro Váš projekt?

Spolupracujeme