Cookies management by TermsFeed Generator
Menu

Reference

Podpora exportu společnosti SkLO Studio účastmi na zahraničních veletrzích

Název žadatele SkLO Studio s.r.o.
Dotační program Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Popis projektu Uskutečnění osmi účastí na zahraničních veletrzích s prezentací vlastních výrobků, výrazné navýšení exportního potenciálu společnosti.
Rozpočet projektu 9 550 624,00 Kč
Získaná dotace 3 745 908,00 Kč

Terminál hromadné dopravy Nová Paka

Název žadatele Město Nová Paka
Dotační program Integrovaný regionální operační program
Popis projektu Rekonstrukce terminálu hromadné dopravy pro autobusové regionální spoje a městskou hromadnou dopravu.
Rozpočet projektu 68 930 554,00 Kč
Získaná dotace 49 600 260,00 Kč

Cyklostezka Dobruška - Opočno, úsek 2 a 3

Název žadatele Město Dobruška
Dotační program Integrovaný regionální operační program
Popis projektu Stavba cyklostezky spojující města Dobruška a Opočno, propojení a navázání s úsekem č. 1.
Rozpočet projektu 5 348 591 Kč
Získaná dotace 4 742 947 Kč

Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Sovětice

Název žadatele Obec Sovětice
Dotační program Integrovaný regionální operační program
Popis projektu Přístavba technického skladu a stavební úpravy zbrojnice v obci Sovětice, tak aby byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd.
Rozpočet projektu 1 895 685 Kč
Získaná dotace 1 583 490 Kč

Nákup kompostérů pro občany DSO

Název žadatele DSO Lázeňský mikroregion
Dotační program Operační program Životního prostředí
Popis projektu Rozmístění kompostérů v obcích DSO Lázeňského mikroregionu a zamezení plýtvání cenných surovin.
Rozpočet projektu 2 235 475,00 Kč
Získaná dotace 1 900 153,75 Kč

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Sklopísek Střeleč

Název žadatele Sklopísek Střeleč, a. s.
Dotační program Operační program Zaměstnanost
Popis projektu Realizace kurzů vzešlých z analýzy vzdělávacích potřeb cílené na zvýšení odborných kompetencí vybraných zaměstnanců na různých pracovních pozicích.
Rozpočet projektu 672 956,00 Kč
Získaná dotace 572 012,60 Kč

KBA Grafitec s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců

Název žadatele KBA Grafitec  s.r.o.
Dotační program Operační program Zaměstnanost
Popis projektu Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.
Rozpočet projektu 4 269 668,00 Kč
Získaná dotace 3 629 217,80 Kč

Rekonstrukce koupaliště Kníže v Jičíně

Název žadatele Město Jičín
Dotační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Popis projektu Rekonstrukce a otevření venkovního Aquaparku na místě původní plovárny.
Rozpočet projektu 215 370 962 Kč
Získaná dotace 130 000 000 Kč

Sociální byty - ul. Hegerova

Název žadatele Město Polička
Dotační program Integrovaný regionální operační program
Popis projektu Navýšení bytového fondu města Poličky o šest sociálních bytů. Osoby z cílové skupiny budou mít zajištěno v regionu odpovídající cenově dostupné dlouhodobé nájemní bydlení.
Rozpočet projektu 6 860 928 Kč
Získaná dotace 6 174 835 Kč

Revitalizace panelového bytového domu v Meziměstí ul. 5. Května čp. 421, Meziměstí

Název žadatele Město Meziměstí
Dotační program

Integrovaný regionální operační program

Popis projektu Zateplení všech obvodových stěn objektu, včetně suterénních. Výměna stávající střešní krytiny, klempířské práce, oplechování parapetů, nové okapové svody.
Rozpočet projektu 6 624 488,70 Kč
Získaná dotace 2 086 713,94 Kč

Veletrhy firmy JMB Aicraft

Název žadatele JMB Aircraft
Dotační program Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Popis projektu Posílit schopnost firmy JMB Aircraft , vstoupit na nové trhy mimo ČR s nabídkou svých produktů - letounů VL-3 - a rozšířit spektrum klientů na trzích.
Rozpočet projektu 8 841 377,25 Kč
Získaná dotace 4 420 688,62 Kč

Sociální zázemí hornického skanzenu včetně interaktivního dětského hřiště v K. Ú. Lampertice

Název žadatele Důl Jan Šverma o.p.s.
Dotační program Ministerstvo pro místní rozvoj – Cestovní ruch
Popis projektu Podpoření rozvoje a doprovodné infrastruktury v hornickém skanzenu dolu Jan Šverma na Žacléřsku v Lamperticích, čímž se zachová unikátní národní kulturní památka.
Rozpočet projektu 2 770 945,00 Kč
Získaná dotace 1 385 472,00 Kč

Demolice bytových domů č.p. 221,222,223 v ulici Havířská

Název žadatele Město Žacléř
Dotační program Ministerstvo pro místní rozvoj
Popis projektu Realizace demolice tří bytových domů, které se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení.
Rozpočet projektu 11 361 241,00 Kč
Získaná dotace 9 088 992,00 Kč

Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Milovice u Hořic

Název žadatele Obec Milovice u Hořic
Dotační program Ministerstvo pro místní rozvoj
Popis projektu Rekonstrukce školní tělocvičny za účelem zlepšení kvalitativních podmínek pro zajištění tělesné výchovy a volnočasových sportovních aktivit.
Rozpočet projektu 773 251,00 Kč
Získaná dotace 524 055,00 Kč

Rekonstrukce tělocvičny v základní škole K. J. Erbena v Miletíně

Název žadatele Město Miletín
Dotační program Ministerstvo pro místní rozvoj
Popis projektu Rekonstrukci stávajícího stavu školní tělocvičny pro žáky 1. a 2. stupně základní školy v Miletíně.
Rozpočet projektu 903 823,00 Kč
Získaná dotace 632 676,00 Kč

Autobusové nádraží Libáň

Název žadatele Obec Libáň
Dotační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Popis projektu

Zlepšení podmínek pro cestující veřejnost v souladu se zajištěním kvalitního standardu dopravní obslužnosti v regionu.

Rozpočet projektu 4 576 353,85 Kč
Získaná dotace 3 779 057,37 Kč

Zvýšení připravenosti JSDH Lovčice k řešení a řízení rizik a katastrof - Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30

Název žadatele Obec Lovčice
Dotační program

Integrovaný regionální operační program

Popis projektu

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem pro JSDH Lovčice.

Rozpočet projektu 7 474 002,00 Kč
Získaná dotace

6 602 057,10 Kč


Vybavení JSDH k řešení následků klimatických změn

Název žadatele Město Třebechovice pod Orebem
Dotační program

Integrovaný regionální operační program

Popis projektu

Vybavení JSDH velkoobjemovou požární cisternou, která nahradí nevyhovující požární cisternu.

Rozpočet projektu

8 481 209,00 Kč

Získaná dotace 7 415 246,02 Kč

Pořízení velkoobjemové cisterny pro JSDH Sovětice

Název žadatele Obec Sovětice
Dotační program

Integrovaný regionální operační program

Popis projektu

Pořízení velkoobjemové cisterny s odpovídajícím vybavením pro JSHD Sovětice.

Rozpočet projektu 7 374 712,54 Kč
Získaná dotace 6 637 241,28 Kč

Nákup velkokapacitní požární cisterny

Název žadatele Městys Mlázovice
Dotační program

Integrovaný regionální operační program

Popis projektu

Pořízena velkoobjemové cisterny s odpovídajícím vybavením pro velkoobjemové hašení.

Rozpočet projektu 7 323 727,47 Kč
Získaná dotace

6 591 354,72 Kč


Nákup osobních automobilů pro terénní pečovatelskou službu

Název žadatele Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
Dotační program

Integrovaný regionální operační program

Popis projektu

Zajištění mobility pracovníků Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou, která umožní poskytovat sociální služby u klientů nejčastěji v místech jejich bydliště.

Rozpočet projektu 598 904,00 Kč
Získaná dotace

539 013,60 Kč


Rozšíření lesního zážitkového parku II. - odpočívadlo pro turisty se soc. zařízením

Název žadatele EGON-DMO s.r.o. (Dolní Morava)
Dotační program

Ministerstvo pro místní rozvoj – Cestovní ruch

Popis projektu

Vybudování odpočinkového místa pro turisty a cyklisty, kde si budou moci nejen odpočinout, ale budou si tu moci i interaktivně „pohrát“ a zabavit tak své děti i sebe.

Rozpočet projektu

4 997 342,00 Kč

Získaná dotace

2 498 671,00 Kč


Modernizace učebny Fyziky

Název žadatele Základní škola Třebechovice
Dotační program

Integrovaný regionální operační program

Popis projektu

Modernizace odborné učebny fyziky prostřednictvím drobných stavebních úprav a pořízením nového vybavení pro výuku fyziky.

Rozpočet projektu 950 000,00 Kč
Získaná dotace

902 500,00 Kč


Modernizace učebny F - CH

Název žadatele Masarykova základní škola Libštát, p. o.
Dotační program

Integrovaný regionální operační program - MAS

Popis projektu

Zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace odborné učebny F - Ch do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí.

Rozpočet projektu 978 000,00 Kč
Získaná dotace

929 100,00 Kč


Modernizace jazykové učebny a vybudování bezbariérového přístupu

Název žadatele Masarykova základní a mateřská škola, Železnice
Dotační program

Integrovaný regionální operační program -  MAS

Popis projektu

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace jazykové učebny, která je multifunkční a je (i nadále bude) využívána k výuce informatiky a ITC dovedností.

Rozpočet projektu 999 274,00 Kč
Získaná dotace

949 310,30 Kč


Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Hradec Králové

Název žadatele Oblastní charita Hradec Králové
Dotační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Popis projektu

Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu, které umožní navštěvovat klienty v jejich domácnostech.

Rozpočet projektu 625 086,67 Kč
Získaná dotace

468 815,00 Kč


Zateplení objektu Bedřichov č. p. 11 ve Špindlerově Mlýně

Název žadatele Špindlerův Mlýn
Dotační program

Integrovaný regionální operační program

Popis projektu

Zateplení bytového domu, provedení výměny okenních výplní a dveřní výplně.

Rozpočet projektu 2 162 746,00 Kč
Získaná dotace

908 353,00 Kč


Pro život kostelů Broumovska

Název žadatele Římskokatolická farnost - děkanství Broumov
Dotační program Integrovaný regionální operační program
Popis projektu

Projekt řeší záchranu kulturního dědictví Broumovska. Realizace projektu předpokládá provedení základních rekonstrukčních prací na nejvíce poškozených kostelích v broumovském výběžku. Jedná se o kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích (autor Kryštof Dientzenhofer 1720 - 22) a kostel. sv. Michaela, archanděla ve Verneřovicích (autor Kryštof Dientzenhofer 1719 -  20).

Cílem projektu je zachování a revitalizace nejvýznamnějšího kulturního dědictví Broumovska což znamená znovuuvedení skupiny broumovských kostelů do života posílením kulturně-společenských vazeb a vytvořením přirozeného centra kulturní a duchovní správy.  Realizace tohoto cíle spočívá v aktivitách, které se týkají celkové technické a památkové konsolidace významné kulturní památky s celkovou architektonickou a stavebně-technickou rehabilitací. Projekt volně navazuje na již probíhající projekt Vzdělávacího a kulturního centra Broumov - revitalizace kláštera. Spolu s ním tvoří jedinečnou skupinu venkovské sakrální architektury, která nemá v ČR obdoby.

Realizace tohoto cíle povede kromě stavebním činnostem také k restaurátorským pracím, na mobiliáři kostelů. Jedná se o nástěnné oltáře, kazatelny, a další prvky. Zároveň také proběhne digitalizace vzácných architektonických prvků, bude vytvořena virtuální procházka všemi třemi kostely a natočen filmový dokument. Očekávaná změna spočívá v tom, že bude zachráněno jedinečné historické dědictví Broumovských kostelů. Budou provedeny všech rekonstrukčních prací, které jsou nutné ke zakonzervování, rekonstrukci objektů a restaurování památného mobiliáře. Kostely budou rekonstruovány, proběhnou restaurátorské práce. Po ukončení projektu budou mít kostely nové a sanované fasády a omítky zpracované dle historických postupů. Dojde ke stabilizaci zdiva a puklin (prasklin), stabilizaci zdiva, soklů a říms, včetně restaurování římsových kamenů. Budou restaurovány a opraveny truhlářské a kovářské prvky, dojde k odvodnění a drenážím, stabilizaci krovů a výměně střešní krytiny. Budou nainstalovány nové hromosvody a provedeny nátěry jednotlivých objektů. Proběhnou také  restaurátorské práce. Více viz Studie proveditelnosti (Technická zpráva projektu).

Rekonstruované kostely budou znamenat snížení výdajů na opravy a nutné revize technického stavu, vytvoření důstojného prostředí pro jednotlivé duchovní a kulturní akce. Dojde také k tomu, že bude zachráněno jedinečné historické dědictví Broumovských kostelů. Realizací projektu dojde také k tomu, že studenti restaurátorství budou mít možnost studovat vzácné prvky barokního stavitelství přímo v plenéru, kde bude možno také vytvářet semináře v rámci vztahů se spolupracujícími subjekty. Rekonstruované objekty kostelů budou vytvářet kulturní krajinu, která bude atraktivní pro obyvatele i návštěvníky regionu. Větší možnosti pořádání koncertů vážné hudby bude umožněno jednak lepším technickým stavem kostelů po jejich obnově, jednak projekty restaurování historických, památkových varhan v Broumovské skupině kostelů (postupem doby, restaurování varhan není součástí projektu). Díky realizaci projektu dojde k instalaci ochranných zařízení, což bude umožní širší otevření kostelů (vždy pátek, sobota, neděle).

Rozpočet projektu 31 956 380,50 Kč
Získaná dotace 30 358 561,47 Kč

Spolupracujeme